Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Aktuálně z obce

9. ledna 2020 - DĚTSKÝ KARNEVAL

6. ledna 2020 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI.

Díky našim TŘEM KRÁLŮM  se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka a výnos sbírky činil   9.157,-Kč.    Děkujeme.

 

3189_p1160700.jpg
3192_tri-kralove-2.jpg

27. prosince 2019 - KAM K ZUBAŘI, S BOLAVÝM ZUBEM O VÍKENDECH - I.ČTVRTLETÍ 2020

ROZPIS NAJDETE  Z D E

9. prosince 2019 - TERMÍNY PŘECHODU TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÁ NA DVB-T2

iNFORMACE NAJDETE  Z D E

9. prosince 2019 - PŘECHOD TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ NA DVB T2

 iNFORMACE Z D E

21. listopadu 2019 - CESTOVÁNÍ NA KRAJSKÉ ŽELEZNICI

PARDUBICKÝ KRAJ INFORMUJE O MOŽNOSTECH CESTOVÁNÍ NA KRAJSKÉ ŽELEZNICI - více  z d e

20. listopadu 2019 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

KDYŽ VLOČKY TANČÍ ...29.LISTOPADU..... - VÍCE Z D E 

   Přijďte si společně zazpívat nebo poslechnout vánoční zpívání  dětí naší školy a školky a  rozsvítit vánoční strom.

   Po programu bude v místním sále  malé občerstvení i něco " na zahřátí" .

 

25. října 2019 - SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV

V naší obci,  ve dnech 11. a 12.října  byla provedena sbírka staršího  oblečení, obuvi  a dalších potřebných věcí,  pro DIAKONII BROUMOV.

  DIAKONIE BROUMOV  již více jek 25 let poskytuje pomoc lidem v nouzi. Děkujeme  spoluobčanům, kteří do sbírky přispěli.

3184_p1160647.jpg
3185_p1160645.jpg
3186_p1160646.jpg

9. října 2019 - NÁTĚR OKEN V OBECNÍ BUDOVĚ

Poslední a to desátou realizovanou akcí obce letošního roku,  bylo provedení nátěru oken na celé obecní budově " Společenského domu" .

  Nátěry provedla firma  REPROF, s.r.o.  Horní Bradlo.

Touto poslední akcí, zastupitelstvo obce splnilo  rozpočtované akce na letošní rok, 

Podařilo se nám vyřešit ale už NE  v letošním roce  zajistit  opravu  části svodu povrchových vod v Kutříně. Akce přechází do příštího roku. Předpokládáme jí provést jako první akci roku 2020 - bude záležet na dodavateli stavby.

3181_p1160641.jpg
3182_p1160642.jpg
3183_cp.-40-.jpg

6. října 2019 - vítání občánků v naší obci

3153_p1160611.jpg
3154_p1160594.jpg
3155_p1160588.jpg

19. září 2019 - KAM O VÍKENDU K ZUBAŘI, VE IV. čtvrtletí

Rozpis služeb stomatologů - z d e

19. září 2019 - ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje na okleštění stromoví

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m - více  z d e

8. srpna 2019 - SERVISNÍ CYKLOSTOJAN NA KOLA

Dne 8.srpna 2019 byl nainstalován do našeho parku servisní cyklostojan na kola- MANTIS, který  je vybaven šroubováky, sadou imbusových klíčů, montpákami a dalším potřebným nářadím. Cyklistům k dispozici je i servisní pumpa s manometrem. - viz foto.

  Stojan disponuje rameny umožňující zavěšení kola pro jednodušší servis a údržbu. -     stojan z d e

   Pořízení uvedeného stojanu bylo v rámci rozpočtu obce,  s finanční dotací od Pardubického kraje, přes Mikroregion Maštale, jako devátá plánovaná malá akce v tomto roce. 

  Asi 2 hodiny po instalaci stojanu se zastavil v Perálci na obecním úřadu jeden pán - cyklista, který si hned všiml stojanu  a přišel jménem všech projíždějících cyklistů poděkovat, za něco tak potřebného pro cyklisty a co se málo kde vidí.  Určitě nás to velmi potěšilo.

   Je to něco malého, ale myslíme, že to naši vesničku zas trošičku zviditelní.

3127_p1160397.jpg
3126_p1160395.jpg
3128_p1160396.jpg

1. srpna 2019 - OPRAVA VCHODU NA KATOLICKÝ HŘBITOV

DALŠÍ MENŠÍ AKCÍ  OBCE,  JE OPRAVA VCHODU NA KATOLICKÝ HŘBITIOV. Opravu provádí firma p. Boštíka z Poříčí.

3123_p1160382.jpg
3125_p1160384.jpg
3173_p1160637.jpg

17. července 2019 - KANALIZAČNÍ STOKA NA HORNÍ ČÁSTI OBCE

V ÚTERÝ 16.ČERVENCE BYLA FIRMOU  PP GROUP  PROSEČ, ZAHÁJENA S E D M Á AKCE   v obci PERÁLEC.

    Jedná se o část nové kanalizační stoky - napojení na stávající kanalizační řad, mezi čp. 115 a 116 na k.ú. Zderaz,   k čp. 28 a 47 v Perálci.- napojení dvou čísel popisných na obecní kanalizaci.

3107_p1160314.jpg
3110_p1160337.jpg
3109_p1160325.jpg

16. července 2019 - OBNOVA KOMUNIKACE NA DOLNÍ ČÁSTI OBCE + opravy komunikací v obci

JAKO ŠESTÁ AKCE  letošního roku je obnova místní komunikace u rybníka, na dolní části obce Perálec.

  Obnovu provádí firma HOLD s.r.o. Orel. Obec žádala o finanční dotaci na Ministerstvu pro místní rozvou, avšak bezvýsledně.

  Celá akce je financována z rozpočtu obce. Konečně se dočkali občané dolní části obce, kousku  pěkné komunikace. Byla to poslední blátivá  komunikace v obci.

Současně jsou prováděny potřebné opravy na místních komunikacích v obci a tam, kde byly v minulých dvou letech prováděny  výměny trasových a přípojkových šoupat místního vodovodu nebo kanalizační přípojky.

Největší opravou byla komunikace u obecního úřadu, u školy a před prodejnou.

                                              Viz přiložené foto z probíhající akce.

3086_p1160284.jpg
3087_p1160285.jpg
3088_p1160286.jpg

6. července 2019 - REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ V BUDOVĚ ŠKOLY

PÁTOU  akcí letošního roku,  zastupitelstvo obce naplánovalo provést v místní škole rekonstrukci vytápění s výměnou  plynových kotlů a všech otopných těles.. Obec žádala na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR o finanční dotaci, ale bohužel bezvýsledně, takže akci v částce přes 1 milion korun bude hradit ze svého rozpočtu.

   Jako vícepráce byly objednány -oprava omítek a vybílení kotelny s položením dlažby.

  Na realizaci byla vybrána firma  ERMONT HLINSKO, která poslední týden v červnu  práce zahájila.

3076_p1160297.jpg
3062_p1150594.jpg
3063_p1150596.jpg

27. května 2019 - VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE SE DOČTETE  Z D E

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTUZ D E

2986_p1150997.jpg
2992_p1160013.jpg
2991_p1160007.jpg

13. května 2019 - PLÁNOVANÁ VÝMĚNA NA TRASE MÍSTNÍHO VODOVODU

V letošním roce obec jako vlastník a provozovatel vodovodu pokračovala ve výměně  nefunkčních trasových vodovodních  uzávěrů.

   Byla provedena výměna hydrantu,, hydrantového uzávěru, trasového šoupětě a uzávěru domovní přípojky k býv. čp. 6,.

  Opravy jsou provedeny z Fondu na obnovu vodovodu a z rozpočtu obce.

2972_p1150955.jpg
2974_p1150968.jpg
2975_p1150984.jpg

13. května 2019 - ČTVRTÁ AKCE V ROCE 2019

ČTVRTOU  plánovanou akcí je výměna potrhaného oplocení u dětského hřiště za dřevěnné hrazení  - viz foto z přípravy

  Akce dokončena 18.6.2019 - podívejte se na snímky hřiště

2964_p1150940.jpg
2969_p1150948.jpg
2971_p1150952.jpg

12. května 2019 - DALŠÍ PLÁNOVANÁ AKCE LETOŠNÍHO ROKU

   TŘETÍ AKCÍ  PLÁNOVANOU  V ROZPOČTU OBCE JE  SVOD POVRCHOVÝCH A PŘÍVALOVÝCH VOD V LÍPÁCH, kterou provádí p. Libor Gregor z Kutřína. - viz foto

2961_p1150943.jpg
2962_p1150942.jpg
2963_p1150945.jpg

18. dubna 2019 - OSLAVA 90TI LET NAŠÍ SPOLUOBČANKY

V MĚSÍCI DUBNU  OSLAVILA PANÍ  MARIE FLÍDROVÁ  v kruhu své rodiny, sousedů a přátel 90. narozeniny.

Popřát hodně zdravíčka a stále dobré nálady, jí přišly členky kulturní komise obce,  spolu s paní starostkou Miladou Drahošovou.

2917_p1150826.jpg
2918_p1150834.jpg
2919_p1150836.jpg

14. dubna 2019 - MONTÁŽ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ

Začátkem dubna 2019 byla provedena montáž protisněhových háků na střeše obecní budovy čp. 40, jako druhá akce letošního roku Tím obec zajistila bezpečnost  pro kolemjdoucí občany v době zimního období..

2899_p1150807.jpg
2902_p1150814.jpg
2903_p1150816.jpg

5. března 2019 - REKONSTRUKCE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU

V současné době firma p. Jiří ALBRECHT z  KUTŘÍNA,  provádí  v budově obecního úřadu první z deseti   plánovaných letošních akcí,rekonstrukci vodovodních, a kanalizačních rozvodů včetně  elektrorozvodů a dalších potřebných prací, ale hlavně vestavbu sociálního zařízení, rekonstrukci kanceláře  obecního úřadu, archivu a chodeb budovy.

    Zpět do zrekonstruované kanceláře jsme se nestěhovali 19.června 2019.

2873_p1150719.jpg
2874_p1150718.jpg
2875_p1150727.jpg
Aktuálně z obce

9. ledna 2020

...

6. ledna 2020

Díky našim TŘEM KRÁLŮM  se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka a výnos...

27. prosince 2019

ROZPIS NAJDETE  Z D...

9. prosince 2019

iNFORMACE NAJDETE  Z D E...

9. prosince 2019

 iNFORMACE Z D...
Aktuálně ze školy

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...

1. září 2017

Ve školní jídelně bylo  z rozpočtu obce pořízeno a  vyměněno  staré...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti