Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Služba pro rodiče,

pedagogy a dospělé,

kteří mají starost o dítě

LINKA BEZPEČÍ PRO

DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

 Z D E

Základní informace

                     OBECNÍ ÚŘAD  PERÁLEC

                                                     se sídlem Perálec 24,   539 44 Proseč

                                                   tel.: 469 / 321 210  -  mobil:  724 180 911

       E-mail: info@peralec.cz
web.stránky obce: www.peralec.cz
 
ID datové schránky obce: s4ib3gn
                                                
    
     POČET OBYVATEL K 31.12.2016: PERÁLEC 202 - KUTŘÍN 45  -CELKEM 247              
 
 
   Úřední hodiny
   ST 17°°  - 20°° hod
 
Složení zastupitelstva
 
Milada Drahošová starostka -neuvolněná     724 180 911
Stanislav Vostřel místostarosta-neuvolněný 776 615 561
Jiří Albrecht                     člen ZO 725 877 960
Ing. Josef Dvořák člen ZO 776 292 381
Ivona Holanová člen ZO 606 874 483
Dušan Šimon člen ZO 723 005 327
Bc.Libuše Špičáková člen ZO 721 100 668
Jiří Štrumfa člen ZO 737 129 852
Ondřej Laška člen ZO 608 052 478
 
   Obec Perálec má 9ti členné zastupitelstvo, které bylo zvoleno při řádných volbách, konaných 10. a 11. října 2014.
                           
                                          
                          
       Finanční výbor:      předseda -  Jiří Štrumfa
                                          členové     -  Jiří Albrecht
                                                             -  Dušan Šimon
 
       Kontrolní výbor:    předseda  -   Ing. Josef Dvořák
                                          členové     -   Ondřej Laška
                                                             -   Miloš Drahoš
 
      Komise školská, kulturní se sborem pro občanské záležitosti:
                                   předseda   -  Bc.Libuše Špičáková
                                   členové      -  Marie Drahošová      -        Ivona Holanová
                                                       -  Miloslava Pešková   -        Věra Petříčková
                                                       -  Irena Sysová             -        Marie Vostřelová
         
                                            Účetní obce  -  IVETA NOVÁKOVÁ                                    
 
                            Kronikářka -  Bc. Libuše Špičáková                                         
 
Veřejný internet  a knihovna
 
 Veřejný internet - je umístěn v obecní knihovně 
- je přístupný v době provozní doby knihovny -
Vedoucí obecní knihovny -  Iva Vostřelová
 
STŘEDA od 16³°  do 17³° hod
 
Územní veřejná správa
                            po zrušení okresních úřadů - pro OBEC PERÁLEC:
                 
                            Obec s rozšířenou působností:  Městský úřad CHRUDIM
                            Pověřený obecní úřad:                  Městský úřad SKUTEČ
                            Stavební úřad:                                Městský úřad PROSEČ
                            Matriční úřad:                                  PROSEČ
                            Finanční úřad:                                CHRUDIM
                            Katastrální úřad:                            CHRUDIM
                            Pozemkový úřad:                           CHRUDIM
                            Okresní soud:                                CHRUDIM
                            Celní úřad:                                      CHRUDIM
                            Vojenská správa:                           PARDUBICE
 
Ověřování pravosti podpisů, opisů nebo kopií
 
Obecní úřad provádí ověřování pravosti podpisů a ověřování shody opisů nebo kopií,
dle z. č. 21/2006 Sb. v platném znění.
 
ověření - za  každý podpis - správní poplatek 30,- Kč
ověření kopie za každou započatou stránku - správní poplatek 30,- Kč
 
... Z v e ř e j ň o v a n é   i n f o r m a c e ...
 
Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Perálec
 
Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE
 
Obec PERÁLEC vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona
č. 367/1990 Sb., o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým    jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,  je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst.2. písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 
Bankovní spojení : č.ú. 1141645309/0800 - ČS a. s.
IČO: 002 706 61
DIČ: 235-00270661
Nejsme plátci DPH
 
-Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
V kanceláři obecního úřadu Perálec,
 
  Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a nebo obdržet rozhodnutí :
 
Poštou na adresu Obecní úřad Perálec, se sídlem Perálec 24, 539 44 Proseč ,
nebo osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Středa - 17.00  -  20.00 hod.
 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :
Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu v zákonné lhůtě, která je uvedená v rozhodnutí v odstavci odvolání.
 
Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání
e-mail: info@peralec.cz
prostřednictvím datové schránky: s4ib3gn
 
Organizace zřizovaná obcí:
 
Příspěvková organizace Základní a mateřská škola v Perálci čp 71, okres Chrudim,
sdružuje: základní školu, mateřská školu, školní jídelnu a školní dužinu
IČO  70 99 24 28
Číslo účtu 11453227359 / 0800

Aktuálně z obce

23. března 2018

-chodci,  cykliyté, řidiči  senioři  v dopravě  -   třetí...

5. března 2018

... možnost zakoupení kuřic - z d...

5. března 2018

Svazek obcí AZASS Polička vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí" DOMOVA PRO...

20. února 2018

....firma  HAVELKA  PŘIJME ........ více  z d...

17. února 2018

V SOBOTU 10.ÚNORA SE USKUTEČNIL VE SPOLEČENSKÉM SÁLE V PERÁLCI JIŽ 8. DĚTSKÝ KARNEVAL -...
Aktuálně ze školy

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...

1. září 2017

Ve školní jídelně bylo  z rozpočtu obce pořízeno a  vyměněno  staré...

3. července 2017

Den 30.června je den, kdy k radosti všech školáků, naposledy zazvoní  školní zvonek...

21. dubna 2017

 ZÁPIS DĚTÍ   DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  PERÁLCI A ...

3. září 2016

Do 1.ročníku Základní školy v Perálci nastoupilo  6.prvňáčků - viz foto některé...
Aktuálně z SDH

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...

17. května 2015

 V sobotu 16.května 2015 se na hřišti ve Zderazi , naši místní hasiči zúčastnili...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti