Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Perálec

 

Stručná charakteristika obce
 
    Území obce spadá do celku Železných hor a jeho části Sečské vrchoviny a Loučenské tabule. Předěl těchto částí je na cca hranicích obce, leží v nadmořské výšce 460 až 490 m nad m. Okolí Perálce je oblastí s ochranou podzemních vod v plném rozsahu. Severovýchodním směrem od obce leží chráněná rekreační oblast Maštale (chráněný přírodní výtvor - pískovcové skály). Západně od Perálce se nachází evidovaná lokalita státní ochrany přírody " Šilingův důl". Obec je vzdálena 4 km od Proseče . Leží při komunikaci II.třídy Skuteč-Nové Hrady. Perálec je tvořen ulicovou zástavbou podél téměř přímé hlavní komunikace v mírném svahu.
   
      Obec se rozkládá na výměře 456ha, z toho  zastavěnou plochu tvoří necelých 5ha,  lesní půda 40ha, největší  rozlohu  má  zemědělská půda.
 
        Dominantu tvoří památkově chráněný kostel sv.Jana Křtitele  se hřbitovem, ve středu obce - vysvěcen roku 1321
                            
 
Naproti kostelu jednopatrová budova  základní školy - 1 - 5.stupeň, s družinou a mateřskou školou.
 
 
     Obec vlastní a provozuje místní vodovod s vlastním zdrojem vody a vodojemem, obec je plynofikována. V budově obecního úřadu  je obecní knihovna s  veřejným  internetem.
Před  obecním úřadem byl v roce 1947 postaven pomník  obětem II. světové války.
 
 
  
    Zásobování obyvatel potravinami a spotřebním zbožím je zajišťováno místní prodejnou Jednoty Hlinsko.
      V roce 2008 - 2009 byla provedena rekonstrukce obecní budovy na "Společenské a sportovní centrum", kde je pohostinství se sálem ke kulturním, společenským i rodinným akcím , pro děti a případné sportovce tu najdeme pěkné  hřiště s umělým povrchem.
 
     
 
 
                                     POHLED DO PERÁLECKÉ HOSPODY
 
                                                   SPOLEČENSKÝ SÁL
 
 
                                         Obecní dům před rekonstrukcí
 
    Obec je poměrně zachovalá  - výnamnou zeleň tvoří skupinky a aleje  vzrostlých lip. 
 
V Perálci je ve střední části (u obecního úřadu) vytvořen prostor tvořící náznak návsi.
 
 
       V současné době má obec PERÁLEC 245 obyvatel, z toho 45  v Kutříně.
 
Obecní symbolika a její krátká historie
 
Dne 5. 12. 2005 převzala paní starostka Milada Drahošová z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Lubomíra Zaorálka, dekret na udělení znaku a vlajky pro OBEC PERÁLEC.
 
 
 
 
 
Obecní symbolika a její heraldický popis
 
     Španělský dělený štít. V horní modré části v pravo obrácený stříbrný beránek nesoucí zlatou  žerď  zakončenou  křížem,  v levém  rohu  štítu  zlatý  lipový list, v zelené patě štítu stříbrné plužní krojidlo.
 
 
 
     List tvoří šest vodorovných pruhů, modrý, bílý, modrý, zelený, bílý a zelený, V poměru 5:3:3:2:1:2. U žerďového okraje horního modrého pruhu žlutý vztyčený lipový list. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
                                          
 
Autor návrhu Mgr. Oldřich Pakosta.
 
 Při zpracování návrhu praporu a znaku obce, bylo nutné užít prvky vymezující jednoznačně lokalitu obce a staly se jimi patron místního kostela sv.Jan Křtitel, jehož atributem je Beránek Boží, barva prezentující Martěnický potok a perálecké sádky, které byly střediskem chovu ryb na rychmburském panství, symbol upozorňující na existenci lipové aleje nesoucí jméno prezidenta T. G. Masaryka a barva a charakteristické nářadí, připomínající zemědělské práce v historii naší obce.
       V návrhu znaku obce byly proto použity barvy zlatá, stříbrná, modrá a zelená.
Popis znaku: - v modrém štítě nad zelenou patou s položeným stříbrným krojidlem, stříbrný kráčející beránek se zlatou zbrojí, držící pravou přední nohou ratiště zakončené křížkem, provázený vztyčeným lipovým listem.
 
      V návrhu praporu obce byl vytvořen jednoduchý návrh v souladu s obecně platnými předpisy vexilologie, vycházející důsledně z heraldické předlohy.
List praporu tvoří šest vodorovných pruhů, modrý, bílý,modrý, zelený,bílý,zelený.
U žerďového okraje, žlutý vztyčený lipový list.
 
      Protože, podaný návrh odpovídal heraldickým a vexilologickým pravidlům, byl Podvýborem pro heraldiku, Poslanecké sněmovny ČR schválen dne 26.10.2005 a naše obec mohla začít zvýrazňovat svoji identitu.
 
Prapor a znak zhotovila firma ALERION Bystřice nad Pernštejnem.
 
      Svěcení znaku a vlajky  se konalo 22.října 2006 v kostele sv.Jana Křtitele v Perálci, královehradeckým  biskupem Dominikem Dukou, za účasti široké veřejnosti. Důstojného ceremoniálu a ujal náš katolický kněz p.Mazura. - pozvánka  z d e
         Obecní vlajky a znaku se hrdě chopili místní hasiči, kteří vlajku poprvé vztyčili na budově obecního úřadu
             
   Z projevu paní starostky mimo jiné zaznělo:" Važme si obecních symbolů, které jsou symbolem svébytnosti obce, ať tato symbolika probudí ve Vás pocit sounáležitosti a hrdosti na svou rodnou obec  Perálec, ať chrání naše domovy a naši obec a ať se nám v jejich znamení všem dobře daří".
494_prapor-008.jpg
492_prapor-004.jpg
493_prapor-007.jpg
495_prapor-014.jpg
496_prapor-021.jpg
497_prapor-016.jpg
511_prapor-090.jpg
504_prapor-084.jpg
503_prapor-083.jpg
502_prapor-086.jpg
510_prapor-093.jpg
507_prapor-034.jpg
508_prapor-065.jpg
512_prapor-094.jpg
513_prapor-038.jpg
514_prapor-048.jpg
515_prapor-050.jpg
516_prapor-091.jpg
517_prapor-092.jpg
Aktuálně z obce

3. dubna 2020

Dětský očkovací kalendář, hrazeného očkování v ČR. platný k 1.9.2019 - z d...

30. března 2020

ČeZ DISTRIBUCE DĚČÍN  informuje  o  plánovaném přerušení dodávky...

30. března 2020

ÚKLIDOVÁ AKCE "  UKLIĎME NAŠI OBEC PERÁLEC"  se neuskuteční z důvodu...

27. března 2020

Finanční úřad Pardubického kraje - informace k daňovému podání  -  z d...

27. března 2020

Omezení od 28.3.2020, najdete ho  z d e Nadet i na webových stránkách Pardubického...
Aktuálně ze školy

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...

1. září 2017

Ve školní jídelně bylo  z rozpočtu obce pořízeno a  vyměněno  staré...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti