Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

NÁŠ VODOVOD

    Místní obecní vodovod -

 V roce 1959  místní zemědělské družstvo prohloubením pramene Krchovka o 2m  a položením vodovodního řadu, přivedla vodu do zemědělského areálu- kravína a výkrmny vepřů  pod Perálci.

  V roce 1963 byl zpracován projekt na místní vodovod s vodojemem nad strání asi nad čp. 70. Od stavby vodojemu bylo však z důvodu nedostatku finančních prostředků upuštěno.

V říjnu roku 1966 po schválení částečné státní dotace  byla zahájena výstavba v akci "Z" a svépomocí občanů  novou studnou - situavanou  5m pod pramenem KRCHOVKA. Studna je hluboká 6 m  o průměru 3m. Stávající pramen byl zasypán lomovým kamenem a kamennou drtí s předchozím propojením pramenu na novou studnu, dvěma betonovými rourami o průměru 10cm.  Pokračováno bylo výstavbou čerpací stanice, postupnými výkopovými pracemi a poládáním vodovodního lůitinového potrubí o průměru 125 mm po vsi. Odbučující rozvodné řady jsou litinové o průměru 80mm.

Vodovod byl dokončen v roce 1970 a kolaudován 1.března 1971 -

  - je ve  vlastnictví OBCE PERÁLEC - obec je i provozovatelem vodovodu

  Obsluhou čerpací stanice byl pověřen  FRANTIŠEK DRAHOŠ , Perálec 64.

  Obsluhu prováděl do roku  1980, kdy převzal starost o čerpačku jeho syn MIROSLAV DRAHOŠ,  Perálec  72, který vykonával obsluhu čerpací stanice pro Perálec, i Hněvětice  a starost o vodojem do roku 2005.

   Od roku 2005 provádí obsluhu jeho syn MIROSLAV DRAHOŠ, PERÁLEC 72

V roce 1972 byla rozšířena vodovodní přípojka -litinové roury o průměru 80, pro novou výstavbu rodinných domků - nová ulice.

Vodovod do Kutřína - 

byl  vybudovám v roce 1976 s napojením v nově zřízené  šachtě pod Perálci, přes Martinický potok. Proto, že se v rámci okresu předpokládalo, že vodovod bude pokračovat do Předhradí a do Skutče, byly předepsány vodovodní roury PVC o průměru 160mm až  před čp. 22 a dále po návsi roury  90mm.

V roce 1989 byla provedena výměna původního vodovodního potrubí od čerpací stanice až k čp. 9 na začátek obce  - vodovodní roury PVC o průměru 160mm a propojeno s litinovým potrubím o průměru 125mm.

   Následně bylo provedeno propojení do vodojemu Zderaz a v roce 1983 bylo provedeno pro nedostatek vody, posílení místního zdroje přípojkou z vodovodu Nových Hradů od Chřibů.

V roce 1997 byl připravován projekt na výstavbu vlastního vodojemu a současně obec Hluboká připravovala projekt na propojení vodovodního řadu od vodního zdroje Krchovka.

V roce 1998 byla v Perálci uskutečněna stavba vodojemu  o dvou akumulačních nádržích - celkový objem 150m3  a  28. října 1999  byla zahájena dodávka vody do obce Hluboká a následně na Březiny a Střítež.    

                                             

V roce 2008 byla za pomocí finanční dotace Krajského úřadu Pardubického kraje provedena rekonstrukce čerpací stanice - byly odstraněny tlakové nádoby - osazena nová ponorná čerpadla a provedena celková oprava budovy s výměnou potrubí od čerpačky k šachtě v ochranném pásmu.

 

                 TAKTO VYPADALA  ČERPACÍ STANICE PŘED REKONSTRUKCÍ

 

Rok 2012 - v důsledku často se vyskytujícího  vyššího obsahu dusičnanů v pitné vodě, než dovoluje norma, bylo po konzultaci s okresní hygienickou stanicí a firmou Vodní zdroje Ekomonitor Píšťovy, přikročeno  k instalování technologie na snížení dusičnanů v pitné vodě.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:

- ZÁKON č. 274/2001Sb.,  O  VODOVODECH  A  KANALIZACÍCH

- VYHLÁŠKA č. 428/2001 Sb. A MNOHO DALŠÍCH  ZÁKONŮ  A  VYHLÁŠEK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   V únoru roku 2014 byla ve vodojemu zřízena AT stanice pro zajištění dodávky  pitné vody z místního vodovodu do nové zástavby rodinných domků.

    V  měsíci září 2014 byla provedena výměna hydrantu u čp. 53 a dále přeložka vodovodního řadu pod vodojemem .-původní PVC 160mm  za 160mmPE - 56bm.

 

V září až listopadu 2014 byla provedena výměna vodovodního potrubí do Kutřína až před čekárnu - původní PVC -průměr 160mm - stávající-průměr  90mm PE-celkem 1 147bm.

V červnu 2017 bylo na vodovodní řad u čp. 53 vsazeno nové trasové šoupě průměr 125mm - zrušeno staré v zeleném pásu u obrubníku

V rocee 2016 - místo svislého žebříku, zřízeny schody ve vodojemu - zhotovil:  pan Drahoš z Boru

V červenci 2017 byla provedena výměna nefunkčního trasového šoupěte na vodovodním potrubí mezi zahradou čp. 72 a zhradou čp. 63 - šoupě průměr 100mm.

 V měsíci srpnu  2017- 30. srpna byla provedena výměna nefunkčního trasového šoupěte před čp. 27, které uzavírá trasu vpravo k čp. 47, 51, 28, 29 a dále až k  bývalému čp. 50.

a tentýž den výměna nefunkčního  uzávěru u vodov. přípojky k čp. 59.

  V roce 2019 - 8. až 10. května, obec jako provozovatel a vlastník vodovodu, pokračřovala ve výměně uzávěrů na vodovodním potrubí.

  Byla provedena výměna hydrantu za čp. 5, uzávěru hydrantu, trasového šoupěte a uzávaru domovní přípojky k bývalému čp. 6.  viz foto níže uvedené

39_komunikace-018.jpg
40_komunikace-019.jpg
610_vod.rad-prelozka-008.jpg
612_vod.rad-prelozka-013.jpg
613_vod.rad-prelozka-014.jpg
615_vod.rad-prelozka-019.jpg
617_vod.rad-prelozka-006.jpg
Aktuálně z obce

6. září 2019

PARDUBICKÝ KRAJ VYHLÁSIL 5. VÝZVU NA KOTLÍKOVOU DOTACI - VÍCE INFORMACÍ -  ...

5. září 2019

Obce Mikroregionu Litomyšlsko  Vás zvou na  -  kalendář akcí...

5. září 2019

Město Proseč zveřejňuje veřejnou výzvu  na pracovní pozici " technika stavebního...

22. srpna 2019

Oprava silnice z Litomyšle na Českou Třebovou, konkrétně práce na úseku od světelné...

8. srpna 2019

Dne 8.srpna 2019 byl nainstalován do našeho parku servisní cyklostojan na kola- MANTIS,...
Aktuálně ze školy

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...

1. září 2017

Ve školní jídelně bylo  z rozpočtu obce pořízeno a  vyměněno  staré...

3. července 2017

Den 30.června je den, kdy k radosti všech školáků, naposledy zazvoní  školní zvonek...

21. dubna 2017

 ZÁPIS DĚTÍ   DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  PERÁLCI A ...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti