Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Členství obce ve sdruženích obcí..

Dobrovolný svazek obcí Toulovcovy Maštale / SOTM/ Proseč -   svazek zakládalo 11 obcí,  v roce 1999.  Oficiálně byl založen v roce 2001 jako dobrovolný svazek obcí.  V roce 2009  přistoupila  do svazku obcí obec Příluka.

                           kontakt  na webové stránky    z d e

Svaz měst a obcí  ČR  - byl založen již v roce 1907  v roce 2007 oslavil 100leté výročí.  Obec Perálec je členem SMO od 15. května roku 1996-

   V současné době SMO sdružuje 2 502 obcí, t.j. 40% z celkového počtu obcí v ČR. Členské obce zastupují 7,9 mil. obyvatel což z celkového počtu obyvatelstva představuje 75%.

   SMO má  mimo jiné hlavní cíl, obhajovat společné zájmy měst a obcí, podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávy a obhajuje zájmy místních samospráv i na evropské úrovni.

    SMO  dne  22.4.2004, uzavřel " Dohodu o vzájemné spolupráci s Vládou České republiky.

              - kontakty na web,stránky - z d e                 e-mail: smocr@smocr.cz

AZASS Polička areál zdravotních a sociálních služeb/  -  vznikl v roce 1998 jako "Zájmové sdružení měst obcí  na podporu poličské nemocnice".

   Sdružuje 27 měst a obci poličského regionu - z chrudimského okresu jsou členy obce Bor u Sk.,  Perálec  a Zderaz.

                         kontakt  na webové stránky    z d e

Dobrovolný svazek  obcí Litomyšlsko -  zastupitelstvo obce  schválilo vstup do Dobrovolného svazku Litomyšlsko dne  5.března 2001.   Svazek má v současné době 41 členských obcí z okresu Svitavy, Ústí nad Orlicí a 5 obcí z chrudimského okresu.

                           kontakt  na webové stránky    z d e

 

Místní akční skupina  / MAS/  Litomyšlsko - Obec Perálec vstoupila do MASky  22.srpna 2001.

   Nejdůležitějším úkolem MAS je spolupracovat s partnery na úkolu získat co největší podporu pro venkov a jako nástroj dovést  finanční prostředky i do malých obcí, spolků,  sdružení  a podnikatelům zemědělským i nezemědělským.

                             odkaz  na hlavní stránku -  z d e

Sdružení místních samospráv /SMS/  ČR -  registrováno  5.února 2008  - zastupitelstvo naší obce schválilo vstup dne 6.12.2007.

   Bylo založeno za účelem chránit zájmy obcí a měst do 50ti tisíc obyvatel.

  k o n t a k t  -  z d e

Aktuálně z obce

16. května 2019

- Firma HAVELKA uhelné sklady HRUŠOVÁ nabízí nákup uhlí za jarní slevy - z d e a...

13. května 2019

V letošním roce obec jako vlastník a provozovatel vodovodu pokračovala ve výměně ...

13. května 2019

jAKO DRUHÁ AKCE  PLÁNOVANÁ V ROZPOČTU OBCE JE  SVOD POVRCHOVÝCH A PŘÍVALOVÝCH...

13. května 2019

TŘETÍ plánovanou akcí je výměna potrhaného oplocení u dětského hřiště za hrazení...

19. dubna 2019

...
Aktuálně ze školy

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...

1. září 2017

Ve školní jídelně bylo  z rozpočtu obce pořízeno a  vyměněno  staré...

3. července 2017

Den 30.června je den, kdy k radosti všech školáků, naposledy zazvoní  školní zvonek...

21. dubna 2017

 ZÁPIS DĚTÍ   DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  PERÁLCI A ...
Aktuálně z SDH

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...

17. května 2015

 V sobotu 16.května 2015 se na hřišti ve Zderazi , naši místní hasiči zúčastnili...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti