ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem / internetem/ k dokumentům, které podle zákona mají být zveřejněny.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku před obecním úřadem.

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na našich webových stránkách - Rozpočet obce - Rozpočet školy - Rozpočet svazku obcí  - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u pani účetní.

Rovněž tam naleznete výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘKOU ŠKOLU

    KAMENNÁ ÚŘEDNÍ DESKA JE UMÍSTĚNA PŘED BUDOVOU OBECNÍHO ÚŘADU U PARKU.

24. 9. 2023 - Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Perálec

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Perálec, dne 4. října 2023 od 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program

Návrh "Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 až 2027" příspěvková organizace

Vyvěšeno: od 19. 9. 2023 do 5. 10. 2023

 

 

Název dokumentu Formát Velikost

Návrh "Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 až 2027" obec Perálec

Vyvěšeno: od 15. 9. 2023 do 10. 10. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Dražební vyhláška - k.ú. Perálec

Vyvěšeno: od 8. 9. 2023 do 18. 10. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy ze dne 3.11.2022

Vyvěšeno: od 3. 11. 2022 do 31. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost