ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem / internetem/ k dokumentům, které podle zákona mají být zveřejněny.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku před obecním úřadem.

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na našich webových stránkách - Rozpočet obce - Rozpočet školy - Rozpočet svazku obcí  - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u pani účetní.

Rovněž tam naleznete výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘKOU ŠKOLU

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Perálec

Vyvěšeno: od 6. 6. 2023 do 16. 6. 2023

Ve čtvrtek 15.6.2023, od 18 hod se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Perálec.

Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení o zahájení výběrové řízení - Pardubický kraj

Vyvěšeno: od 5. 6. 2023 do 20. 6. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet obce Perálec za rok 2022

Vyvěšeno: od 30. 5. 2023 do 16. 6. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet SO AZASS za r. 2022

Vyvěšeno: od 26. 5. 2023 do 15. 6. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku

Vyvěšeno: od 24. 5. 2023 do 8. 6. 2023

část poz.parcely č. 100/1 ve vlastnictví obce Perálec, v obci a katastrálním území Perálec, o výměře cca 70m2

viz přiložená situace

Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy ze dne 3.11.2022

Vyvěšeno: od 3. 11. 2022 do 31. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost