Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Služba pro rodiče,

pedagogy a dospělé,

kteří mají starost o dítě

LINKA BEZPEČÍ PRO

DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

 Z D E

Aktuálně z obce

20. února 2018 - STAŇTE SE KAMPAŇOVÝM ŘIDIČEM

....firma  HAVELKA  PŘIJME ........ více  z d e

17. února 2018 - FOTO Z DĚTSKÉHO KARNEVALU V PERÁLCI

V SOBOTU 10.ÚNORA SE USKUTEČNIL VE SPOLEČENSKÉM SÁLE V PERÁLCI JIŽ 8. DĚTSKÝ KARNEVAL - viz foto

2363_2018-unor-10.-100.jpg
2362_2018-unor-10.-099.jpg
2361_2018-unor-10.-084.jpg

16. února 2018 - PREVENTIVNÍ RADY POLICIE - 2. článek

Policie ČR  nám posílá  rady  -  tentokrát pro seniory ---

                 -------  z d e  ------

14. února 2018 - PREVENTIVNÍ RADY POLICIE ČR 1. článek

...CELÝ ČLÁNEK  Z D E

4. února 2018 - POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ - KAM S NÍM.

V SOUČASNÉ  DOBĚ  BYLY  V NAŠÍ  OBCI  UMÍSTĚNY  NÁDOBY  NA  SBĚR  POUŽITÉHO  KUCHYŇSKÉHO OLEJE  A  TUKU,  VČETNĚ SÁDLA.

JEDEN  KONTEJNER  JE UMÍSTĚN U  PRODEJNY A DRUHÝ V KUTŘÍNĚ.

  Použitý olej či tuk dejte do plastových uzavřených lahví a vhoďte do výše umístěných kontejnerů, nikoliv do  kanalizace, kde způsobuje značné problémy.

 Tuk v potrubí ztuhne a zanáší nejen  místní  kanalizaci, ale i Vaše domovní kanalizační přípojky, což způsobuje jejich  nižší průtočnost v krajním případě i ucpání.

 

27. ledna 2018 - II. KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB

V naší obci byly výsledky voleb v II.kole volby prezideta ČR následující: -  z d e

18. ledna 2018 - PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY AZASS POLIČKA

V  SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ REALIZACE  DVOU  PROJEKTŮ  SPOLUFINANCOVANÝCH EVROPSKOU UNIÍ PROSTŘEDNICTVÍM   EVROPSKÉHO FONDU   PRO  REGIONÁLNÍ  ROZVOJ A  STÁTNÍM  ROZPOČTEM.

Zveřejňujeme jako jedna z členských  obcí  AZASS POLIČKA

  .........  REKONSTRUKCE OBJEKTU  -  Z D E

  ......... NOVÉ  VOZY  PRO PEČOVATELSKOU  SLUŽBU  -  Z D E

13. ledna 2018 - VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA ČR V NAŠÍ OBCI

jAKÝ JE VÝSLEDEK VOLEB V NAŠÍ OBCI  SE DOZVÍTE  Z D E

2339_p1140267.jpg
2340_p1140269.jpg
2341_p1140270.jpg

10. ledna 2018 - STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY - I. čtvrtletí 2018

Kam k zubaři o víkendu  -  z d e

19. prosince 2017 - Východočeská televize -informace

VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE ROZŠIŘUJE SVÉ POKRYTÍ -  dočtete se  z d e

17. prosince 2017 - CHARITATIVNÍ SBÍRKA

V  NAŠÍ OBCI   TŘÍ KRÁLOVÉ  NAVŠTÍVÍ  NAŠE DOMÁCNOSTI V SOBOTU  6.LEDNA 2017.

INFORMACE K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE -  Z D E

PŘI  USKUTEČNĚNÉ  SBÍRCE  NAŠI  KOLEDNÍCÍ  VYKOLEDOVALI  ČÁSTKU  9 407,- Kč.

                                              Za CHARITU   děkuje   OBECNÍ ÚŘAD PERÁLEC

8. listopadu 2017 - INFORMACE O PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

FINANČNÍ SPRÁVA v příloze upozorňuje poplatníky daně z nemovitostí, jak bez starostí a z pohodlí domova uhradit daň z nemovitých věcí  -  z d e

25. října 2017 - UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOSTI O OBČANSKÉ PRŮKAZY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SKUTEČ UPOZORŇUJE, ŽE  BYLA  UKONČENA AGENDA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ VE SKUTČI.

   POKUD BUDETE POTŘEBOVAT ŽÁDAT O NOVÝ OBČANSKÝ  PRŮKAZ,  MUSÍTE  OPĚT DO CHRUDIMI, JAK TOMU BYLO V MINULOSTI.

21. října 2017 - VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR ,

V OBCI PERÁLEC - VOLEBNÍ ÚČAST S VOLIČI NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ    69%

                                 - VOLEBNÍ ÚČAST ZE STÁLEHO SEZNAMU VOLIČŮ OBCE   67%

HLASY PRO JEDNOTLIVÉ STRANY -  z d e

    Jak uvidíte na našich snímcích, je v naší obci při jakýchkoliv volbách tradicí, že volič, který přijde volit první  dostane kytičku  a  v o l i č i,  kteří  dovrší 18ti let a jdou k volbám poprvé jsou    předsedou volební komise  přivítáni  kytičkou.

  Okrskovou volební komisi  navštívily členky okresní volební komise, aby   zkontrolovaly , zda je ve volební místnosti vše v pořádku  dle volebního zákona..,

2287_p1140143.jpg
2288_p1140139.jpg
2289_p1140141.jpg

12. října 2017 - ZUBAŘ O VÍKENDECH - IV.ČTVRTLETÍ 2017

ROZPIS NAJDETE  Z D E

11. října 2017 - Z NÁVŠTĚVY JIŘÍHO DRAHOŠE V PROSEČI

   DNE 6.ŘÍJNA 2017  NAVŠTÍVIL PROSEČ, KANDIDÁT NA PREZIDENTA ČR,  PAN  JIŘÍ DRAHOŠ,  RODÁK Z PROSEČE..

    NA DOTAZ NAŠÍ PANÍ  STAROSTKY, ZDA NEBYL PŘÍBUZNÝ  S NAŠÍM  BÝVALÝM  PANEM  ŘÍDÍCÍM  JOSEFEM  DRAHOŠEM, KTERÝ ZEMŘEL  PO ÚTRAPÁCH V TEREZÍNĚ  ODPOVĚDĚL,  ŽE RODINA MÁ ZPRACOVANÝ STROM RODOKMENU,  KDE JE UVEDENO JMÉNO  JOSEF  DRAHOŠ  -  UČITEL VE ŠKOLE V PERÁLCI.

/  JMÉNO  JOSEFA   DRAHOŠE JE NA POMNÍKU PADLÝM V PERÁLCI A  V ROCE 1944, KDY  PRO  NĚJ  PŘIŠLO  GESTAPO,  UČIL  M,EZI  JINÝMI   I  NAŠÍ  PANÍ  STAROSTKU V 1.TŘÍDĚ, KDE JE V SOUČASNÉ DOBĚ  TŘÍDA MATEŘSKÉ  ŠKOLY/.

  

2270_20171006-100009-1156-jiri-drahos-pardubicky-kraj.jpg
2273_20171006-100139-1157-jiri-drahos-pardubicky-kraj.jpg
2274_20171006-100401-1167-jiri-drahos-pardubicky-kraj.jpg

5. října 2017 - ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN - MUDR. M. NOVÁKOVÁ

Změna ordinačních hodin od 1.10.2017 -  z d e

2. října 2017 - STAROSTKA OBCE - 30.09.2017 - PRAHA

V SOBOTU 30.ZÁŘÍ.2017 SE V SÍDLE SENÁTU USKUTEČNILO SETKÁNÍ STAROSTEK A STAROSTŮ Z CELÉ  ČESKÉ REPUBLIKY, KTEŘÍ V ČELE OBCE NEBO MĚSTA PŮSOBÍ NEPŘETRŽITĚ VÍCE JAK 20 LET.

V ČESKÉ REPUBLICE ZE 6 257 OBCÍ  PRACUJE MINIMÁLNĚ 270 OSOBNOSTÍ, KTERÉ JSOU DVACET A VÍCE LET SVÝMI SPOLUOBČANY OPAKOVANĚ VOLENI DO STAROSTENSKÝCH ÚŘADŮ..

SOBOTNÍHO SETKÁNÍ SE ZÚČASTNILO VÍCE JAK STOVKA STAROSTEK A STAROSTŮ, KTERÝM PODĚKOVAL  A JEJICH PRÁCI  OCENIL,  PŘEDSEDA SENÁTU MILAN  ŠTĚCH  A MÍSTOPŘEDSEDA  SENÁTU JIŘÍ  ŠESTÁK.

PŘÍTOMNÍ OBDRŽELI PAMĚTNÍ LIST  SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.

NA SETKÁNÍ BYLA POZVÁNA I NAŠE STAROSTKA  p. MILADA DRAHOŠOVÁ,  KTERÁ  JE V ČELE  ZASTUPITELSTVA OBCE  JIŽ  DVACÁTÝ ŠESTÝ  ROK.

                                                                         

2231_pozvanka-senat.jpg
2232_p1140052.jpg
2233_p1140062.jpg

27. září 2017 - RESTAUROVÁNÍ KŽÍŽŮ V POLI.

   V červenci byla zahájena práce na restaurování zbývajících dvou křížů v obci a to za Zádušním rybníkem a nad strání.

    I tato akce je financována z rozpočtu obce s finanční dotací od  Ministerstva zemědělství Praha.

    Práci provádí  restaurátor p. Rejman z Proseče.

                                          foto před restaurováním a následně  po retstaurování připojíme až bude restaurování dokončeno

27. září 2017 - OPRAVA OHRADNÍ ZDI EVANGELICKÉHO HŘBITOVA A MÁRNICE

 V měsíci září byla provedena firmou KAMEN Skuteč-Lažany, oprava ohradní zdi evangelického hřbitova,  s opravou márnice.

  Oprava byla uhrazena z rozpočtu obce s finančním příspěvkem Pardubického kraje.

                                                                                               viz přiložené foto

2185_p1130777.jpg
2186_p1130774.jpg
2187_p1130805.jpg

23. září 2017 - ČEZ - UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ

UPOZORNĚNÍ ČTĚTE  z d e

23. května 2017 - Finanční dotace do naší obce- rok 2010-2016

Koho zajímá, kolik naše obec obdržela  finančních dotací a na co ve volebním období r. 2010 - 2014, se dozví      ---  z d e

- v roce 2014 -2016  -  z d e

18. května 2017 - Ze zastupitelstva obce 15.5.2017

Na jednání zastupitelstva obce dne 15.5.2017 byl přítomen Ing. Libor Stránik, ředitel poličské nemocnice, který seznámil přítomné s projektem "Podpora procesu plánování sociálních služeb v teritoriu členských obcí Svazku obcí AZASS Polička", jejímž  jsme  jako jedna  ze 27 členských obcí.

    Úvodem seznámil přítomné  s poskytovanými službami  v současné době   a s další plánovanou výstavbou v členských obcích.  Jednalo se i o možné výstavbě pečovatelského domu  v  naší obci..

  .

                                                                                           viz foto ze zasedání

1984_p1130139.jpg
1983_p1130137.jpg
1976_p1130138.jpg

18. května 2017 - Nabídka Odlehčovacích služeb v Bystrém

Svazek obcí AZASS Polička nabízí potřebné služby pro přechodný pobyt seniorů, v Domově pro seniory  v Bystrém  - pokud rodina na př. potřebuje na nějaký čas umístit  rodiče, prarodiče -  více  z d e

17. května 2017 - JARNÍ ÚDRŽBA V OBCI

 V jarních měsících, ale i po celý rok je potřeba jak u nás v obci, tak to znají i  v jiných obcích a městech, že  tu je potřeba vyměnit  usychající-pomrzlý  keřík, tu zas přerostlé trvalky, natřít lavičky a pod.

U nás v obci jak uvidíte na přiložených snímcích pečuje o zeleň a květiny p.Miloš Drahoš a paní Miluška Pešková. 

O úpravu u  POMNÍKU PADLÝM  již několik let pečují členky zastupitelstva obce p.Bc.Libuše Špičáková a Ivona Holanová.

                                                                              

1962_p1130118.jpg
1963_p1130120.jpg
1964_p1130126.jpg
Aktuálně z obce

20. února 2018

....firma  HAVELKA  PŘIJME ........ více  z d...

17. února 2018

V SOBOTU 10.ÚNORA SE USKUTEČNIL VE SPOLEČENSKÉM SÁLE V PERÁLCI JIŽ 8. DĚTSKÝ KARNEVAL -...

16. února 2018

Policie ČR  nám posílá  rady  -  tentokrát pro seniory...

14. února 2018

...CELÝ ČLÁNEK  Z D...

4. února 2018

V SOUČASNÉ  DOBĚ  BYLY  V NAŠÍ  OBCI  UMÍSTĚNY ...
Aktuálně ze školy

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...

1. září 2017

Ve školní jídelně bylo  z rozpočtu obce pořízeno a  vyměněno  staré...

3. července 2017

Den 30.června je den, kdy k radosti všech školáků, naposledy zazvoní  školní zvonek...

21. dubna 2017

 ZÁPIS DĚTÍ   DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  PERÁLCI A ...

3. září 2016

Do 1.ročníku Základní školy v Perálci nastoupilo  6.prvňáčků - viz foto některé...
Aktuálně z SDH

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...

17. května 2015

 V sobotu 16.května 2015 se na hřišti ve Zderazi , naši místní hasiči zúčastnili...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti