ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k dokumentům, které podle uvedeného zákona mají být zveřejněny na úřední desce, také vzdáleným způsobem  na elektronické úřední desce. 

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na těchto našich webových stránkách - složka -Rozpočet obce - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u paní účetní.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku, před obecním úřadem.

V dalších složkách  naleznete také výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKOU ŠKOLU.

Návrh závěrečného účtu svazku Komunální služby Hlinecko

Vyvěšeno: od 17. 5. 2024 do 13. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno: od 17. 5. 2024 do 10. 6. 2024

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 7.6. a 8.6.2024

Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Vyvěšeno: od 13. 5. 2024 do 28. 5. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Svolání zasedání volební komise pro volby do EP2024

Vyvěšeno: od 10. 5. 2024 do 8. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení o záměru pronájmu obecního pozemku - p. Dužíková

Vyvěšeno: od 6. 5. 2024 do 21. 5. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024

Vyvěšeno: od 26. 4. 2024 do 3. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: od 19. 4. 2024 do 9. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost