Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

Aktuálně z obce

21. července 2017 - ZUBAŘ o víkendech - III.čtvrtletí

ROZPIS SLUŽEB SE DOZVÍTE  - z d e

21. července 2017 - Občanské průkazy - Skuteč - od 10.8. do 19.10.2017

Termíny a úřední hodiny pro vyřízení občanských průkazů na pracovišti ve Skutči -

kancelář - výtahem do 2. poschodí - a  vlevo.

10.srpna 2017  -  7. září 2017  -   21.září 2017   -  5.10.2017  a   19.10. 2017

                                 vždy od  12.30 hod.  do  17.00hod.

   /dle informace Městského úřadu Skuteč/

17. července 2017 - DOTACE NA ZADRŽOVÁNÍ A VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

Ministerstvo životního prostředí poskytuje dotace na zadržování  a využití dešťové vody -

- informaci čtěte z d e

2. července 2017 - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

  SDH PERÁLEC ZVE NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - VÍCE  Z D E

23. května 2017 - Finanční dotace do naší obce- rok 2010-2016

Koho zajímá, kolik naše obec obdržela  finančních dotací a na co ve volebním období r. 2010 - 2014, se dozví      ---  z d e

- v roce 2014 -2016  -  z d e

18. května 2017 - Ze zastupitelstva obce 15.5.2017

Na jednání zastupitelstva obce dne 15.5.2017 byl přítomen Ing. Libor Stránik, ředitel poličské nemocnice, který seznámil přítomné s projektem "Podpora procesu plánování sociálních služeb v teritoriu členských obcí Svazku obcí AZASS Polička", jejímž  jsme  jako jedna  ze 27 členských obcí.

    Úvodem seznámil přítomné  s poskytovanými službami  v současné době   a s další plánovanou výstavbou v členských obcích.  Jednalo se i o možné výstavbě pečovatelského domu  v  naší obci..

  .

                                                                                           viz foto ze zasedání

1984_p1130139.jpg
1983_p1130137.jpg
1976_p1130138.jpg

18. května 2017 - Nabídka Odlehčovacích služeb v Bystrém

Svazek obcí AZASS Polička nabízí potřebné služby pro přechodný pobyt seniorů, v Domově pro seniory  v Bystrém  - pokud rodina na př. potřebuje na nějaký čas umístit  rodiče, prarodiče -  více  z d e

17. května 2017 - JARNÍ ÚDRŽBA V OBCI

 V jarních měsících, ale i po celý rok je potřeba jak u nás v obci, tak to znají i  v jiných obcích a městech, že  tu je potřeba vyměnit  usychající-pomrzlý  keřík, tu zas přerostlé trvalky, natřít lavičky a pod.

U nás v obci jak uvidíte na přiložených snímcích pečuje o zeleň a květiny p.Miloš Drahoš a paní Miluška Pešková. 

O úpravu u  POMNÍKU PADLÝM  již několik let pečují členky zastupitelstva obce p.Bc.Libuše Špičáková a Ivona Holanová.

                                                                              

1962_p1130118.jpg
1963_p1130120.jpg
1964_p1130126.jpg

9. ledna 2017 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI

PŘI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE V NAŠÍ OBCI, DNE 6.LEDNA 2017, BYLA VYBRÁNA ČÁSTKA 6 688,. Kč.

   Za Oblastní charitu Chotovice, děkujeme našim koledníkům , kteří      v mrazivém počasí  navštěvovali naše domácnosti.

18. listopadu 2016 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - 25.LISTOPADU - VÍCE VIZ PŘÍLOHA

   Akce začala vánoční písní,  projevem starostky z místního rozhlasu, rozsvícením stromu  a následovaly koledy v podání dětí naší školy a školky. Poté byl dětmi  vánoční strom přizdoben  a přítomní byli odměněni pohledem na rozsvícený "Vánoční strom".

   K dobré pohodě byl připraven horký čaj, pro dospělé s příměsí rumu.

 

                                                                                

1840_p1120688.jpg
1842_p1120691.jpg
1843_p1120692.jpg

9. října 2016 - VÝSLEDKY VOLEB V NAŠÍ OBCI

NÍŽE SE MŮŽETE SEZNÁMIT S VÝSLEDKY VOLEB  DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE, KONANÉ VE DNECH  7. a  8.  ŘÍJNA  2016, V NAŠÍ OBCI.

           zde

1765_p1120518.jpg
1766_p1120515.jpg
1772_p1120516.jpg

20. září 2016 - KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLŮ SE BLÍŽÍ

Pdle zákona o ochraně ovzduší musí každý, kdo provozuje kotel nebo jiný spalovací zdroj např. krbovou vložku s tepelným výměníkem na pevná paliva o jmenovitém a tepelném příkonu 10-300kW,   který   slouží   jako   zdroj  tepla  pro  teplovodní soustavu ústředního    vytápění    zajistit   p r v n í  kontrolu   technického   stavu   a   provozu   tohoto spalovacího   zdroje,       a to   n e j p o z d ě j i  do  k o n c e   roku 2016.

   Od 1. ledna 2017 musí každý provozovatel kotle na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,  na  v y ž á d á n í   obecního úřadu s rozšířenou působností, v našem případě Městkého úřadu Chrudim,  předložit doklad o provedené kontrole.

   V příloze Vám  uvádíme kontakt pracovníků, kteří  provádějí   kontroly některých druhů kotlů    -       příloha 1

                 - příloha č. 2

15. srpna 2016 - INFORMACE OBČANŮM - PŘIPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODP.VOD.

Vážení spoluobčané,

   Od dubna letošního roku,  probíhá v naší obci akce "DOKONČENÍ KANALIZACE A ČOV".

   Z D E  přinášíme informace k  p ř í p r a v ě   na   přepojení - vyrušení septiků a žump.

1. června 2016 - ČOV - nález - zkamenělé listy

Před čtrnácti dny byl uveřejněn v Chrudimském deníku článek s názvem" KAM DO GEOPARKU".

    V článku je zveřejněno, že byly při výkopových pracech pro ČOV Perálec  nalezeny unikátní zkamenělé listy staré 95 milionů let.  - plné znění článku přikládáme.  - z d e

    Tento nález zkaměnělých listů  v současné době vystavuje  Muzeum  Chrudim a je zapůjčen od Vodních zdrojů Chrudim, což nám bylo potvrzeno     pracovnici Muzea Chrudim.

 

  

26. května 2016 - realizace nové komunikace v zástavbě rod.domků

V pondělí 23.května byly  zahájeny    zemní práce na realizaci akce " Komunikace pro nové RD Pod vodárnou".

 Na základě výběrového řízení stavbu provádí firma STRABAG Hradec Králové, s nejnižší cenou z pěti  firem,   s celkovými  náklady stavby 1, 924 000,-Kč.

         Součástí stavby je zřízení a propojení kanalizačních vpustí

1500_p1110196.jpg
1502_p1110199.jpg
1503_p1110201.jpg

2. května 2016 - PERÁLECKÉ ČARODĚJNICE

V   LETOŠNÍM  ROCE   BYLA  ÚČAST   ČARODĚJNICKÝCH    SLABŠÍ  PROTI  MINULÝM  LETŮM,  ALE  VŠE  SE  VYDAŘILO  I  POČASÍ  PŘÁLO.

  PO  ABSOLVOVÁNÍ   ZKUŠEBNÍHO   LETU  S KOŠTĚTEM,  OBDRŽELA  KAŽDÁ   ČARODĚJNICKÁ  BYTOST  PĚKNÝ   ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. 

1434_p1100994.jpg
1433_p1100991.jpg
1432_p1100987.jpg

13. února 2016 - DĚTSKÝ KARNEVAL - 6.února 2016

foto z dětského karnevalu  ....

1356_p1100769.jpg
1358_p1100763.jpg
1359_2016-unor-06.-125.jpg

5. prosince 2015 - MIKULÁŠ s doprovodem v naší obci

MIKULÁŠ s doprovodem,  v sobotu 5.12.2015, navštěvoval rodiny  s dětmi a mile překvapil i paní starostku v kanceláři obecního úřadu..

1354_p1100673.jpg
1355_p1100676.jpg

4. prosince 2015 - MIKULÁŠ ve škole v Perálci.

V pátek dopoledne navštívil naši místní školu MIKULÁŠ v doprovodu čertů.  Andělovi se při cestě do školy pravděpodobně  porouchala křídla, tak  přiletěl malinko opožděně.

Dárky byly rozdány nejdříve v mateřské škole, odkud  pani učitelky poslaly čerty za dveře.

V základní škole  čerti jednoho, údajně zlobivého žáčka Milánka odnášeli do pekla, ale on se vůbec nebál.

Mikuláš na každého něco věděl, ať to, že jsou děti hodné, že se dobře učí, nebo i to, že běhají po třídě, jsou upovídáné a pod., ale přesto každý   dáreček obdržel.

Při cestě ze školy se Mikuláš s doprovodem stavil v místní prodejně.

1298_p1100596.jpg
1299_p1100600.jpg
1309_p1100604.jpg

27. listopadu 2015 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Ve čtvrtek 26.listopadu 2015, za velké účasti rodičů a občanů byl  u nás v Perálci rozsvícen vánoční strom.

Po občerstvení  přivítala přítomné paní starostka a  zdůraznila, že náš strom není  sice nejvyšší, ale přesto je  jedinečný, protože vyrostl  v naší obci,  v parku na návsi.

Po přivítání byl strom rozsvícen, děti naší školy a školky zazpívaly koledy a na strom pověsily  vlastnoručně vyrobené ozdoby.

Paní starostka dětem popřála, aby jim předvánoční čas rychle uběhnul ,  vánoční prázdniny, aby trvaly co nejdéle a pod stromečkem, aby je potěšil každý dárek, který tam najdou.

Všem pak popřála pěkný adventní čas a klidné vánoční svátky.

1264_p1100581.jpg
1265_p1100576.jpg
1266_p1100585.jpg

8. října 2015 - Nabídka práce z regionu.

Na našich webových stránkách  byla spuštěna  nová služba - v  sekci " nabídky práce v regionu", kde   můžete  sledovat nabídky zaměstnání a brigád v okruhu 40 km od bydliště.

  Nabídky se aktualizují pravidelně i několikrát za hodinu . Občané se tak mohou o nově vypsaných pozicích dozvědět o několik hodin dříve a mohou tak dříve reagovat na čerstvě vypsanou pracovní pozici.

  Najdete tam i mnoho dalších informací včetně právního rádce.

   Domníváme se, že je to velký přínos pro  občany, kteří jsou bez zaměstnání a hledají práci.

                                                                                        Milada Drahošová-starostka obce

30. srpna 2015 - ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Dne 30.srpna  paní EVA ŠALAMOUNOVÁ  oslavila krásných 80.let.

Popřát jí přišly členky  sboru pro občanské záležitosti i s paní starostkou.

DO   DALŠÍCH   LET   PŘEJEME  HLAVNĚ   ZDRAVÍČKO,   S PODĚKOVÁNÍM,  ZA  DLOUHÁ LÉTA   PROVÁDĚNÉ  ÚKLIDOVÉ   PRÁCE,   DŘÍVE   PRO  MÍSTNÍ   NÁRODNÍ  VÝBOR  A NYNÍ PRO OBECNÍ ÚŘAD.

1066_vpuste-skola-sal-rybnik-eva-kutrin-002.jpg
1067_vpuste-skola-sal-rybnik-eva-kutrin-001.jpg
1068_vpuste-skola-sal-rybnik-eva-kutrin-004.jpg

31. července 2015 - Prázdninové posezení..........................

Hezké letní posezení je u našeho rybníka s pohledem na rozkvetlé  lekníny,  vodníka na protější straně rybníka a  na lavičce u studánky. Vše  na vlastní náklady pořídil  po dohodě s obcí,  místní rodák pan František Vágner.  Lavičky  zhotovil  místní truhlář pan Josef Bezděk.

1021_vodni-nadrz-dolni-004.jpg
1019_vodni-nadrz-dolni-002.jpg
1022_vodni-nadrz-dolni-016.jpg
Aktuálně z obce

21. července 2017

ROZPIS SLUŽEB SE DOZVÍTE  - z d...

21. července 2017

Termíny a úřední hodiny pro vyřízení občanských průkazů na pracovišti ve Skutči...

17. července 2017

Ministerstvo životního prostředí poskytuje dotace na zadržování  a využití...

2. července 2017

  SDH PERÁLEC ZVE NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - VÍCE  Z D E...

23. května 2017

Koho zajímá, kolik naše obec obdržela  finančních dotací a na co ve volebním...
Aktuálně ze školy

3. července 2017

Den 30.června je den, kdy k radosti všech školáků, naposledy zazvoní  školní zvonek...

21. dubna 2017

 ZÁPIS DĚTÍ   DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  PERÁLCI A ...

3. září 2016

Do 1.ročníku Základní školy v Perálci nastoupilo  6.prvňáčků - viz foto některé...

7. července 2016

Hned v prvním týdnu prázdnin byly zahájeny  práce na  "Rekonstrukci opěrné zdi...

2. července 2016

DALO BY SE ŘÍCI, KVĚTINOVÝ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU, JAK UVIDÍTE NA NAŠICH...
Aktuálně z SDH

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...

17. května 2015

 V sobotu 16.května 2015 se na hřišti ve Zderazi , naši místní hasiči zúčastnili...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti