Kostel sv. Jana Křtitele

0. 0. 0 - KOSTEL sv. JANA KŘTITELE V PERÁLCI

   Kostel sv. Jana Křtitele v Perálci je jeden z nejstarších chrámů Páně v okolí.

Postaven byl pravděpodobně již v roce 1320 kdy mocní Berkové z Dubé u Lipého v držení tvrze byli na Rychmburku.

Jisté je, že posvěcený  byl roku 1321 pražským biskupem Janem z Dražic ku cti sv.Jana Křtitele.  Roku 1350 připomíná se jako farní a byl jím do roku 1620.  Dle visační zprávy z roku 1677 byl ve smutném stavu po okradení- měl jen misál a 3 zvony. Zvonice místo dřevěné vystavěna v letech 1764-5 a kostnice zbořena roku 1796. Orientovaná budova gotická, jednolodní, z lomového kamene.

Hlavní oltář je z konce XVII.století.Postranní oltáře: svatého Václava z roku 1653 nákladem Skutečského děkana  Theofila Proxy, odstraněn roku 1888. Svatého kříže, přenesený sem roku 1784 z kaple dvora Jezuitů Chlumských v Hluboké, rovněž odstraněn.

Kazatelna je z roku 1747 od V.Zacha z Perálce za 5 zlatých zhotovená, varhany z roku 1808.

 

Kostel- z archivu pana učitele Václava Zdeňka Hackenschmieda, který působil v perálecké škole jako prozatímní učitel od 12.prosince 1888 do 30.9.1889- napsal následující píseň:

                                                             ČESKÁ NÁRODNÍ

                      Perálecký kostelíčku,                                    Můj milý taky kouká,

                      ty stojíš na vršíčku,                                         je-li tam jeho holka,  

                      koukají hoši z tebe,                                          poznal jí po šátečku,

                      jako andělé z nebe.                                          ona ho po kloboučku.               

PRIMICE vlp. Jana Kusýho   z Kutřína  :

  Byl vysvěcen 20.6. 1948 v Praze u sv. Víta Jeho Exelencí  Nejdůstojnějším panem arcibiskupem pražským Beranem.

  Primici měl 27.června 1948 v Perálci o pouti. Z Rychmburku vyšel průvod o 8.hodině do Kutřína a tam od 9.hodiny začaly obřady a pak průvodem slavnostním s hudbou p.Karla Havla ze Skutče do Perálce. Seřazen průvod, přes 1 200 účastníků, v Perálci před školou uvítán p. Fr. Macháčkem předsedou MNV. Nadšeně pak před školou káže dp. Ferdinand Nesrovnal, býv. gener. duchodní rádce - pak slavná mše svatá v kostele za asistence p.děkana Jakubce ze Žamberku, vlp. Františka Sochy, rodáka z Rychmburku a jednoho bohoslovce a za přítomnosti okolních kněží. Kostel hřmí písní " Eihle oltář!. Slavnost se vydařila za pěkného počasí a veliké účasti.

                                                        

V měsíci červnu 2019 byla firmou Boštík z Poříčí zahájena oprava věže kostela a nátěr šindelové střechy.   - viz foto.

Současně byla provedena  panem Janem ČERMÁKEM z Proseče  obnova nátěrů vchodových dveří na hřbitov, hlavního vchodu do kostela a u sakristie.

557_kostel-0001.jpg559_kostel.jpg740_kostel-0001.jpg743_kostel-0002.jpg744_kostel-0003.jpg745_kostel-0004.jpg746_kostel-0005.jpg747_kostel-0007.jpg748_kostel-0006.jpg

749_kostel-0008.jpg750_kostel-0010.jpg751_kostel-0009.jpg752_kostel-0011.jpg753_kostel-0012.jpg754_kostel.jpg755_kostel-0013.jpg756_img-kostel.jpg


832_ostatni-007.jpg835_p1080749.jpg836_p1080747.jpg858_prapor-009.jpg852_prapor-043.jpg856_prapor-045.jpg854_prapor-052.jpg855_prapor-067.jpg

983_p1160141.jpg984_p1160143.jpg985_p1160145.jpg993_p1160418.jpg

Datum: 9. 8. 2022 | Počet fotografií: 5
   Projev starostky obce paní Milady Drahošové v kostele - 17.10.2021
 
       - kostel sv. Jana Křtitele v Perálci - 1321 - 2021 - 700 let.