Pomník a kříže

21. 7. 2020 - Pomník obětem II. světové války

Pomník obětem II.světové války v Perálci

Pomník se nachází v centrální části obce před budovou obecního úřadu na p.p. č.k. 145/3.

  Pomník byl slavnostně  odhalen 6.července roku 1947 za tehdejšího starosty obce pana Františka Macháčka. Slavnostnímu odhalení bylo za široké účasti veřejnosti,  téměř 150 hasičů z obce a okolí a  zástupců okresu z Vysokého Mýta, kam naše obec tehdy patřila.

Pomník je zpracován ze zderazské  žuly z lomu  ve Chřibech  - pomník zhotovilo Kamenosachařství z Vysokého Mýta.

                                       ZEMŘELI - ABYCHOM ŽILI

- JOSEF DRAHOŠ -řídící učitel - nar. 27.2.1903 - zemřel -  20.5. 1945

- JAN JIRUŠKA                            -  nar. 8. 5.1903  - zemřel - 9.12. 1942

- JOSEF VÁŠKO                          -  nar. 6. 4.1923 - zemřel - 29.4. 1945

     REKONSTRUKCE  OPLOCENÍ  POMNÍKU  BYLA  PROVEDENA  V ROCE 2016 - VÝMĚNU PODEZDÍVKY POD  OPLOCENÍM  PROVEDL  MÍSTNÍ OBČAN  ZDENĚK HÁNĚL ZA  POMOCÍ  PANA  MARTINA TOMÁŠKA.   KOVANÉ  OPLOCENÍ  ZHOTOVIL    ZDENĚK  HÁNĚL ml..- umělecký kovář.

                                                                           viz přiložené foto starostky

 

                           

   Vnitřní okolí pomníku bylo dne 16.5.2017 nově upraveno  a osázeno - provedly členky  zastupitelstva obce Bc.Libuše Špičáková a Ivona Holanová.

                     

V červenci r. 2017 byla na pomníku, provedena stříbřením obnova písma

                             

---------  KŘÍŽE V OBCI -------

  V obci máme 3 kříže, které obec převzala do majetku v roce 2011.

- KŘÍŽ v obci u silnice mezi čp. 89 a čp. 12 - restaurován byl v roce 2015 z finančních prostředků obce a finanční dotace z Pardubického kraje.

           

             před restaurováním                                           po zrestaurování

===============================================================================

- KŘÍŽ V POLI  NAD  ZÁDUŠNÍM  RYBNÍKEM

kříž po restaurování

před restaurováním                                                                                   po zrestaurování

===============================================================================

   Od roku 2021  se ochotně nabídli a pečují o kříž nad Zádušním rybníkem naši spoluobčané, manželé Jacháčkovi . Děkujeme.

================================================================================

- KŘÍŽ V POLI NAD HOROU - nad strání

  před restaurováním                                                  po zrestaurování

    Na restraurování obou křížů byla v  v roce 2017, podána žádost o finanční dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR, pokud  obec dotaci obdrží budou zrestaurovány oba kříže.

869_p1120125.jpg872_p1120155.jpg873_p1120168.jpg874_p1120170.jpg875_p1120187.jpg876_p1120729.jpg877_p1120737.jpg878_p1120735.jpg

879_p1120753.jpg880_p1120821.jpg881_krizek-v-obci-oprava-003.jpg885_krizek-v-obci-oprava-010.jpg883_krizek-v-obci-oprava-008.jpg884_krizek-v-obci-oprava-011.jpg886_krizek-v-obci-opraven-svoz-odpadu-027.jpg972_img-9796.jpg

   V roce 2021 bylo upraveno prostranství kolem kříže NAD HOROU panem Ing. Josefem Volkem, který má v naší obci chalupu. Kéž by bylo takových chalupářů více.

971_img-9798.jpg