Rozpočet školy

  OZNÁMENÍ JE ZVEŘEJŇOVÁNO  NA ZÁKLADĚ novelizovaného zákona .č. . 250/2000 Sb., § 28a, odst. 1 až 4. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

    x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

 

DO LISTINNÉ PODOBY ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTŮ JE MOŽNÉ NAHLÉDNOUT NA ADRESE:  Základní a mateřská škola Perálec 71, 539 44 Proseč

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

ROK 2019 

         - Účetní závěrka  PO ZŠ k 31.12.2019 - z d e - zveřejněno 11.5. 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvvv

ROK 2020  - návrh rozpočtu na r. 2020 - z d e  - vyvěšeno 29.11.2019

                   - návrh střednědobého výhledu - z d e - vyvěšeno 29.11.2019

                   - schválený střednědobý výhled - z d e   - vyvěšeno 19.12.2019

                   - schválený rozpočet PO ZŠ  -  z d e   - vyvěšeno 19.12.2019

                  - rozpočet po změnách PO ZŠ a MŠ  r. 2020 - z d e - vyvěšeno 13.3.2020

                  - účetní závěrka  PO ZŠ k 31.12.2020  - zde - yyvěšeno 25.03.2021