Rozpočet školy

  OZNÁMENÍ JE ZVEŘEJŇOVÁNO  NA ZÁKLADĚ novelizovaného zákona .č. . 250/2000 Sb., § 28a, odst. 1 až 4. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

   DO LISTINNÉ PODOBY ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTŮ JE MOŽNÉ NAHLÉDNOUT NA ADRESE:  Základní a mateřská škola Perálec 71, 539 44 Proseč

R O K   2 0 2 2 

Účetní závěrka ZŠ a MŠ Perálec za rok 2022 - ZO dne 28.03.2023 /zveřejněno 12.4.2023/

- SCHVÁLENÝ ROZPOČET ŠKOLY NA ROK 2022

- SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA R. 2022-2025 

          /-oba dokumenty schváleny ZO dne 13.12.2021 / zveřejněno 17.12.2021/

- Schválený rozpočet školy po změnách- ZO dne 27.6.2022 - zveřejněno 30.6.2022

R O K   2 0 2 1

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021- vloženo 4.1.2021

- Rozpočet ZŠ a MŠ po změnách - vloženo 25.3.2021

- Účetní závěrka ZŠ a MŠ Perálec za rok 2021 - vloženo 23.3.2022