Akce v obci r. 2022

Datum: 30. 1. 2022 | Počet fotografií: 23

V první polovině ledna  byla zahájena II. etapa rekonstrukce požární zbrojince - spolková místnost  se sociálním zařízením, vestavěné do původní chodby.  Ze dvou malých místností bude zřízena jedna spolková místnost s výměnou vstupních otvorů,  rekonstrukcí elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojkou.

  26.dubna 2022 - foto z montáže nábytku v klubovně SDH Perálec a  šatní skříňě na obleky                                                viz foto z postupu prací

Datum: 5. 4. 2022 | Počet fotografií: 12

 V roce 2021 byla provedena část kana\lizace - svodu dešťových vod mezi domy čp. 4 a 15 a v letošním roce bylo již zahájeno  pokračování od uvedených domů po zahradě p. Staňka.