ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k dokumentům, které podle uvedeného zákona mají být zveřejněny na úřední desce, také vzdáleným způsobem  na elektronické úřední desce. 

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na těchto našich webových stránkách - složka -Rozpočet obce - do listinné podoby je možné nahlédnout  u účetní obce, na adrese Obecní úřad Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna   před obecním úřadem u parku.

V dalších složkách  naleznete také výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKOU ŠKOLU.

KoPÚ Perálec (okres Chrudim) - Zápis z úvodního jednání

Vyvěšeno: od 10. 7. 2024 do 25. 7. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: od 3. 7. 2024 do 19. 7. 2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Název dokumentu Formát Velikost