AKTUALITY

14. 6. 2023 - DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA - prodej drůbeže

DRŮBEŽÁRNA MÍROVKA, Svoboda-Havel, prodává

ve středu 14. června 2023 v 8:25 hod. u OÚ

kuřice hnědé, černé a bílé -  stáří 15 týdnů, cena 250 Kč/ks a

krůty - 8 týdnů, cena 380 Kč/ks.

 

 

31. 5. 2023 - Nález nabíjecího zařízení

  foto nalezeného zařízení

5. 4. 2023 - Nový obecní pomocník :-)

   Obec v březnu zakoupila  multifunkční traktor na celoroční údržbu v obci.  

foto . .

17. 2. 2023 - Příměstský tábor Veselá věda Skuteč

letos už desátým rokem pořádá nezisková organizace Veselá věda kromě kroužků také příměstské tábory

Kde:   Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči,  Vítězslava Nováka 584, Skuteč, 539 73

Kdy:  31.7.-4.8.2023

Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd, svačina a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet.

Cena tábora 2970 Kč týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny.

8. 11. 2022 - Autobusové jízdní řády platné od 11.12.2022 do 9.12.2023

Linka 680816 - Litomyšl-Proseč-Skuteč

Linka 680830 - Polička - Hradec Králové

Linka 680831 - Polička - Skuteč

24. 9. 2022 - Zvolené zastupitelstvo obce

- Výsledky od okrskové komise

                                                      FOTO -viz  vlevo  - fotogalerie r. 2022

 

12. 3. 2022 - VEŠKERÉ INFORMACE PRO UKRAJINSKÉ OBČANY NA ÚZEMÍ ČR, JSOU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PARDUBICKÉHO KRAJE.

www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine

Datum: 30. 1. 2022 | Počet fotografií: 0

 V první polovině ledna byla zahájena Rekonstrukce požární zbrojnice - II etapa. - popis a foto najdete v sekci " Akce v obci r. 2022"

Datum: 3. 11. 2021 | Počet fotografií: 4

   Majitel rekreační chalupy v Perálci, Ing. Josef Volek  ze své vlastní iniciativy, provedl úpravu prostranství kolem kříže nad strání, včetně umístění lavičky. - viz  foto. DĚKUJEME

   Kéž by nebyl sám a přidal se některý z občanů, nebo  chalupářů  a ujal se  občasnou údržbou prostranství kolem kříže nad Zádušním rybníkem.

   Již se přihlásili naši spolobčané manželé JACHÁČKOVI, kteří se  od roku 2021 ochotně starají o  okolí kříže nad Zádušním rybníkem.  Velice děkujeme.

Datum: 19. 10. 2021 | Počet fotografií: 9

   V neděli 17.října 2021 se v peráleckém kostele sv.Jana Křtitele uskutečnil koncert k 700stému  výročí kostela. V úvodu p.farář Mgr. V. Novák z římsko katolické farnosti Proseč krátce připomněl  historii kostela, následovaly melodie pěveckého sboru " Seskupení na živo" a kostelem a  i na závěr ve věži, se rozezvučely dechové hudební nástroje "Žesťového tria".

   Na závěr paní starostka M.Drahošová přiblížila přítomným nedávnou historii rekonstrukce celého kostela  i s pověstí, která se traduje od zahájení stavby kostela.  Poděkovala za důstojné připomenutí  tak významného výročí   a popřála kostelu, aby byl dominantou obce Perálce ještě další staletí a zvony ve věži, aby vyzváněly  do okolí vždy v klidu a míru.

   Při odchodu všichni zúčastnění obdželi od obecního úřadu na památku svíčku s vyobrazením kostela a letopočtu.

14. 10. 2021 - POLDR - naděje jménem KUTŘÍN

  Přečtěte si článek občana z ÚHŘETIC  k výstavbě  POLDRU.

Datum: 1. 9. 2021 | Počet fotografií: 6

  Ráno 1.září vítá děti obecní úřad místním rozhlasem, kde jim následně na cestu do školy a školky zahraje několik pohádkovách písniček.

  Začátek školního roku je tady a všichni doufají, že se již nebude opakovat doba koronavirová, kde se kvůli zavřeným školám učilo distančně přes monitory počítačů a kdy ve školách platila nepříjemná opatření.

  Do 1.třídy základní školy v tomto  školním roce nastoupilo 11 dětí. Mezi jinými dárky na svých lavicích našli všichni prvňáčci dárkový balíček od Pardubického kraje na přezůvky, plný dárků hlavně s dopravně bezpečnostní tématikou. Hlavním cílem kampaně Pardubického kraje je seznámení dětí s pravidly silničního provozu a bezpečným pohybem do a ze školy.

  I do mateřské školy byl přijat stejný počet dětí 11, jako do 1.třídy ZŠ.

      Ať je pro všechny školní rok 2021 - 2022 rokem šťastným a úspěšným.

Datum: 30. 6. 2021 | Počet fotografií: 16

  V tuto noc padaly v důsledku silného větru v naší lipové aleji větve.  Pádu oddolala lípa u silnice na horní části obce, ale přesto musela být z bezpečnostních důvodů pokácena. Kácení bylo provedeno za pomocí prosečských hasičů a hasičů z Chrudimi s vysokozvižnou plošinou. S odvozem větví nám pomohla technika Zemědělského družstva Zderaz.

   Ostatní potřebný úklid provedli místní spoluobčanky, místostarosta a pracovník obce.

O úklid hřiště se postarali místní chlapci, kteří hřiště téměř denně využívají ke sportu.

                                                                      Za obecní úřad děkuje Milada Drahošová-starostka

Datum: 26. 6. 2021 | Počet fotografií: 16

.... co to je proti  katstrofě na jihu Moravy, kde bylo 7 obcí zasaženo nočním  tornádem, ale i tak děkujeme pracovníkům zemědělského družstva a místním hasičům, že bezpečná jízda na silnici a místní komunikaci byla rychle obnovena.

Datum: 24. 11. 2020 | Počet fotografií: 15

 Úprava prostranství před čekárnou v Kutříně včetně rekonstrukce celého chodníku byla provedena firmou Jiřího Albrechta z Kutřína.

  Akce byla částečně dotována z MAS Litomyšlsko, zprogramu Malý LEADER a rozpočtu obce. Dokončena byla 27.listopadu a myslíme, že ke spokojenosti spoluobčanů Kutřína. Můžeme jen popřát, ať se Vám tam dobře chodí a ať tam nikdo neuklouzne.

 

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.

   V úterý 7.července 2020,  ve vchodu do budovy obecního úřadu v Perálci, byl nainstalován automatizovaný externí defibrilátor (AED). Jedná se o zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizualních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce.

  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.května 2020 schválilo zakoupení AED a obec Perálec se tak stala další obcí v České republice, která přispěje k ochraně života a zdraví peráleckých obyvatel, návštěvníků a turistů, kteří naší obec navštíví.

   K zástavě srdce dochází bez předechozího varování a může postihnout zcela  zdravého člověka.

Česky mluvící přístroj navádí obsluhu  ke správnému postupu a zajišťuje jeho snadné použití.  AED tak může použít kdokoliv z široké veřejnosti.

  Samotný přístroj je umístěn v boxu, který chrání AED před povětrnostními vlivy a krádeží, bude trvale osvětlen .  Proti odcizení je  zabezpečen pin kódem,

V případě pomoci volat linku 155, kde Vám bude sdělen pin kód, kterým otevřete box a  defibrilátor  odnesete k postiženému.

  S pořízením tohoto přístroje bude spojeno i proškolení v jeho obsluze, které pro naše občany připraví zástupce firmy AED Line a současný dlouholetý záchranář Zdravotnické služby Pardubického kraje a bývalý záchranář Letecké záchranné služby v Hradci Králové, pan Miroslav Kušnír.  O termínech školení budeme občany s předstihem informovat.

                                                                Starostka obce

16. 6. 2020 - V Perálci 14.6.2020 přívalový déšť

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad naši obcí. S pomocí místních občanů  se podařilo vodu usměrnit do místní kanalizace  a tak bylo zabráněno  pokračování přívalu na silnici.-

3209_img-20200614-124215.jpg3210_img-20200614-124219.jpg
3211_img-20200614-124221.jpg
 

25. 2. 2020 - OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Ve středu 19.února 2020 byly zahájeny  práce na opravě hřiště.   Hřiště bylo  zřízeno na navážce a  postupně  se projevovalo klesání podkladu a to hlavně na jižní straně, kde je největší vrstva navážky. .. Umělý trávník se musí odstranit, dorovnat podklad a znovu usadit povrch umělého trávníku.   Opravu provádí firma FUNNY ZLÍN.

Oprava dokončena - byla provedena i výměna poškozených   košů na basketbal..