ÚŘEDNÍ DESKA

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k dokumentům, které podle uvedeného zákona mají být zveřejněny na úřední desce, také vzdáleným způsobem  na elektronické úřední desce. 

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na těchto našich webových stránkách - složka -Rozpočet obce - do listinné podoby je možné nahlédnout  u účetní obce, na adrese Obecní úřad Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna   před obecním úřadem u parku.

V dalších složkách  naleznete také výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKOU ŠKOLU.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno: od 10. 6. 2024 do 24. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: od 3. 6. 2024 do 19. 6. 2024

dopravní omezení, na pozemní komunikaci: silnicích II/358 a III/305 32 a přilehlých účelových
komunikacích 

Termín: od 10.06.2024 do 10.06.2025

Název dokumentu Formát Velikost

Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy Perálec

Vyvěšeno: od 20. 5. 2024 do 17. 6. 2024

Úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy Perálec, se uskuteční dne 17.6.2024 od 16 hod na sále pohostinství Perálec.

Název dokumentu Formát Velikost

Návrh závěrečného účtu svazku Komunální služby Hlinecko

Vyvěšeno: od 17. 5. 2024 do 13. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Závěrečný účet AZASS Polička

Vyvěšeno: od 23. 5. 2024 do 24. 6. 2024
Název dokumentu Formát Velikost