Úřední deska

Od 1.1.2006  je v platnosti Zákon 500/2004Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem / internetem/ k dokumentům, které podle zákona mají být zveřejněny.

Současně jsou dokumenty zveřejňovány na t.zv. "kamenné"  úřední desce, která je umístěna  u parku před obecním úřadem.

    Rozpočet, rozpočtový výhled,  (příp.rozpočtové provizorium), závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření obce Perálec, naleznete na našich webových stránkách - Rozpočet obce - Rozpočet školy - Rozpočet svazku obcí  - do listinné podoby je možné nahlédnout na adrese Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u pani účetní.

Rovněž tam naleznete výše uvedené údaje  zveřejňované  PRO SVAZKY OBCÍ A  PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI ZÁKLADNÍ A MATEŘKOU ŠKOLU

VOLBY osob v karanténě nebo izolaci

Vyvěšeno: od 18. 9. 2020 do 5. 10. 2020

Volební stanoviště, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla

Název dokumentu Formát Velikost

Upozornění ČEZ Distribuce a.s. - okleštění stromoví a jiných porostů

Vyvěšeno: od 18. 9. 2020 do 15. 12. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Informační leták - JAK VOLIT

Vyvěšeno: od 15. 9. 2020 do 5. 10. 2020

 

Název dokumentu Formát Velikost

VOLBY -OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do ZPk

Vyvěšeno: od 11. 9. 2020 do 5. 10. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

VOLBY - Vyrozumění - termín a místo školení -

Vyvěšeno: od 9. 9. 2020 do 5. 10. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

VOLBY - Informace volebním stranám

Vyvěšeno: od 11. 8. 2020 do 5. 10. 2020

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků, pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, konané dne 2. a 3.října 2020

Název dokumentu Formát Velikost

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OOP - přechodná úprava provozu -silnice Nové Hrady přes Perálec do Skutče a další viz....z d e

-viz příloha situační plánek - z d e

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy-č.j. CR 045280/2020-ODP/Pe

Vyvěšeno: od 8. 8. 2020 do 30. 9. 2020

Přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na silnicích II/357 a III/357 22v obci Nové Hrady - trasa pro nákladní dopravu je vedena přes obec Perálec. 

TERMÍN OBJÍŽDKY OD 17.SRPNA DO 30.ZÁŘÍ 2020

Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhl. MZe ČR OOP-lesy-kůrovec

Vyvěšeno: od 3. 4. 2019 do 4. 4. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veř.vyhláška-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,(OOP) kterým se mění OOP ze dne 3.4.2019

Vyvěšeno: od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (OOP), které doplňuje OOP ze dne 2.4.2020

Vyvěšeno: od 28. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost