Řešení životní situace

SEZNAM DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL:

Hasiči                                             150

Rychlá zdravotnická pomoc        155                                 Tísňové volání                      112

Policie  ČR                                     158                                 Policie Skuteč                      974 572 731

Starosta obce                                724 180 911                    Pohotovost plynárny          1239

Místostarosta obce                       776 292 381                    Pohotovost elektřina      

Velitel jednotky hasičů                 724 009 118                    Pohotovost - voda               602 531 104

Zástupce velitele                           723 005 327

Praktický lékař Proseč                  469 321 203