Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Služba pro rodiče,

pedagogy a dospělé,

kteří mají starost o dítě

LINKA BEZPEČÍ PRO

DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

 Z D E

KVALITA VODY

    Kvalita pitné vody v České republice se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví                 č. 258/2000Sb., v platném znění a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují- vyhl.č. 252/2004Sb., pro pitnou vodu a další.

    V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu /98/83ES/.  Jsou zde rovněž stanoveny hygienické požadavky na pitnou vodu,  četnost a rozsah kontroly pitné vody.  - vyhl. 252/2004Sb. 

    PRAVIDELNÉ ROZBORY DODÁVANÉ PITNÉ VODY A ODBORNÝ DOHLED NA JEJÍ KVALITU PROVÁDÍ   -  VODNÍ  ZDROJE  EKOMONITOR  spol.s.r.o.  Píšťovy 820,   537 01 Chrudim,  na základě smluvního vztahu s naší obcí.

    Výsledky kontrol kvality pitné vody jsou předávány dalším oprávněným orgánům.

Provozovatel vodovodu - OBEC PERÁLEC kontroluje kvalitu vody jak při odebírání ze zdroje, tak v distribuční síti a v kohoutku v domácnostech odběratelů.

KVALITA PITNÉ VODY V SÍTI VODOVODU  PERÁLEC:

Kvalita pitné vody   -  voda upravená - Perálec čp. 38 - 16 .3..2016  -  zde

                                  - voda surová KRCHOVKA-  7.DUBNA 2016----Z D E

                                  - voda upravená -Perálec čp. 79 -  2.6.2016 -   Z D E

                                  - voda upravená- Kutřín čp.15     - 28.9.2016 - Z D E

                                  - voda upravená v síti čp. 83    - 18.11.2016  -  Z D E

                                  - voda surová - studna             -  18.11.2016 -  Z D E  

ROK  2017:    - VODA UPRAVENÁ -  KUTŘÍN ČP. 2 - 14.3.2017 -  z d e

                         - SUROVÁ VODA- ZDROJ  KRCHOVKA + OBJEMOVÁ

                            AKTIVITA    RADIONUKLIDU   222Rn    -     6.4.2017   -   Z D E

                          - VODA UPRAVENÁ - PRÁLEC ČP. 27 -13.6.2017  -  Z D E

                         -  VODA UPRAVENÁ-SÍŤ -PERÁLEC čp.. 93 - 21.9.2017 - z d e

                          - voda upravená PERÁLEC ČP. 36- 9.11.2017  -  ZDE

                          - VODA SUROVÁÍ -STUDNA KRCHOVKA  -  9.11.2017  -  Z D E

Voda odpovídá Vyhl.č. 252/2004Sb. ve všech sledovaných ukazatelích kromě železa, vápníku a hořčíku, který je dán geologickými podmínkami a je legální.

Aktuálně z obce

23. března 2018

-chodci,  cykliyté, řidiči  senioři  v dopravě  -   třetí...

5. března 2018

... možnost zakoupení kuřic - z d...

5. března 2018

Svazek obcí AZASS Polička vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí" DOMOVA PRO...

20. února 2018

....firma  HAVELKA  PŘIJME ........ více  z d...

17. února 2018

V SOBOTU 10.ÚNORA SE USKUTEČNIL VE SPOLEČENSKÉM SÁLE V PERÁLCI JIŽ 8. DĚTSKÝ KARNEVAL -...
Aktuálně ze školy

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...

1. září 2017

Ve školní jídelně bylo  z rozpočtu obce pořízeno a  vyměněno  staré...

3. července 2017

Den 30.června je den, kdy k radosti všech školáků, naposledy zazvoní  školní zvonek...

21. dubna 2017

 ZÁPIS DĚTÍ   DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  V  PERÁLCI A ...

3. září 2016

Do 1.ročníku Základní školy v Perálci nastoupilo  6.prvňáčků - viz foto některé...
Aktuálně z SDH

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...

17. května 2015

 V sobotu 16.května 2015 se na hřišti ve Zderazi , naši místní hasiči zúčastnili...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti