Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Kaplička v Kutříně

   Čteme z kroniky  -  "Roku 1901- jakožto na  začátku nového století - jest v Kutříně vystavěna jubilejní kaple  Nejsvětějšího srdce Pána Jeříše - se zvoničkou.  Podnět ke stavbě dal kutřínský rodák a Dohaličský farář na odpočinku Jan Macháček, zde zrovna naproti v čp. 13,  jenž  také všechen hrubý náklad na hmoty,  řemeslníky,  zvonek,, oltář, vnitřní zařízení a nábytek i zevnější oplocení nesl.

   Výdaje tyto obnášely okrouhle 2 500zl., čili 5 000,-korun. Obec Kutřínská pomáhala při tom v ten způsob, že rolníci - katoličtí i nekteří evangeličtí - z lásky obětovali  dovoz  hmot a domkaři neb řemeslníci,  nějakou část dělnické a přidavačské práce".

    Kaplička tato se zvoničkou vystavěna je ku cti a slávě Boží v roce 1901. Až do té doby postrádala vesnička naše zvonku, jehož milý hlas volal by s jitrem ku plné práci a večer zval k modlitbě a k odpočinku a který by jásal s lidmi ve dnech radosti a truchlil s nimi v dobách bolesti a smutku.

   Plán ku stavbě vypracoval krajan stavitel pan Josef Netolický z Mířetína a stavbu provedl pan J.Baťa, mistr zednický ze Lhoty u Rychmburku.  Potřebné místo pro kapličku věnovali manželé Vincenc a Anna Královi.  Zvonek s obrazem sv.Václava  vážící  36  kg  zakoupen v továrně na hudební nástroje - Červený a synové v Hradci Králové.

    Základní kámen ku kapličce této položen byl dne 16.dubna 1901, tedy na úsvitě XX.století, kdy panoval František Josef I., jako císař  rakouský a v Čechách jako král.

     Vysvěcení kaple bylo vykonáno dne 15.června roku 1902 za účasti rychmburského faráře Jana Habala, zakladatele faráře Jana Macháčka, kamenického faráře Otakara Richtera, profesora náboženství Václava Kopeckého a skutečského katechety Jana Sokola.

      Poutní památka se koná vždy v neděli po svátku Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, někdy mše svatá, většinou odpoledne poutní kázání a pobožnost.

      Před primicí kutřínského rodáka vlp. Jana Kusého, konané o perálecké pouti dne 27.června 1948, byla kaple opravena a stejně tak i v peráleckém kostele sv.Jana Křtitele probíhaly před touto významnou událostí celé rychmburské farnosti potřebné opravy. Rozhodnutím biskupské konsistoře udělena kapli dne 6.září 1956 mešní licence - dvakrát do roka.

     Oprava kaple byla naposledy provedena v roce 1990 kutřínským rodákem JUDr. Štěpánem Kusým, Kutřín 13 / rodný domek p. faráře Macháčka, který byl iniciátorem a investorem stavby kapličky.                                                                                                                      Na kapličce byla provedena   výměna střešní krytiny včetně okapových žlabů a svodů a provedena byla i vnější omítka. Vše financoval z vlastních prostředků JUDr. Štěpán Kusý.  Zbývalo provést opravu rozpadajícího se pískovcového oplocení kapličky., které na náklady  OBCE PERÁLCE pravedla firma VKP Stanislava Dobrovolného z Pardubic, jmenovitě kutřínský občan pan Libor Gregor ze sousední nemovitosti čp.22.  Obec hradila i restaurování dveří  kapličky - práci provedl občan Kutřína pan Jiří Šetina z čp.6.            Na 100 leté výročí kapličky - roku 2001-  provedli kutřínští občané -místostarosta pan František Staněk z čp. 15 a Libor Gregor z čp. 22  další potřebné úpravy v kapličce i kolem .

       Dne 21.května 2001 za přítomnosti starostky obce paní Milady Drahošové, z Perálce čp. 72, místostarostry pana Františka Staňka, Libora Gregora, Jiřího Čermáka, z čp. 13 v Kutříně a dalších občanů Kutřína a Perálce, byl otevřen základní kámen kapličky - pískovcová schránka, kde po přečtení uloženého "PAMĚTNÍHO SPISU" / viz některé výše uvedené údaje o historii kapličky/  a prohlídce uložených mincí, byly vráceny tyto zpět do schránky.                                

       Do schránky bylo přiloženo mimo jiné:

- výpis z katastru nemovitostí,    zpráva o sčítání lidu, domů a bytů ,  fotografie kapličky,   seznam občanů trvale bydlících, dle čísel popisných, 4 listy fotokopie z farní kroniky z Předhradí a drobné mince platné v roce 2001.                           

 

 

 

459_peralec-obrazky-010.jpg
453_peralec-obrazky-011.jpg
554_kaplicka.jpg
572_img-0022.jpg
573_img-0035.jpg
Aktuálně z obce

3. dubna 2020

Dětský očkovací kalendář, hrazeného očkování v ČR. platný k 1.9.2019 - z d...

30. března 2020

ČeZ DISTRIBUCE DĚČÍN  informuje  o  plánovaném přerušení dodávky...

30. března 2020

ÚKLIDOVÁ AKCE "  UKLIĎME NAŠI OBEC PERÁLEC"  se neuskuteční z důvodu...

27. března 2020

Finanční úřad Pardubického kraje - informace k daňovému podání  -  z d...

27. března 2020

Omezení od 28.3.2020, najdete ho  z d e Nadet i na webových stránkách Pardubického...
Aktuálně ze školy

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...

1. září 2017

Ve školní jídelně bylo  z rozpočtu obce pořízeno a  vyměněno  staré...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti