Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Historie

Historický vývoj obce

 
 Podle dosavadních názorů se před velkou kolonizací l3.století zastavil starší vývoj osídlení našeho kraje u severních břehů Novohradky. V rozporu s tím však zaznamenal Podlažický nekrolog v nejstarší vrstvě svých zemřelých (tj. po roce 1160) překvapivě tak výrazná jména jako velmož PERARE a patrně o něco později i svého klášterníka KUTRU, takže nemuže být pochybností, že to byly osobnosti, které daly jména nebo byli přímo zakladateli prvních osad na jih od horního toku Novohradky - Zderaze, Perálce a Kutřína.
 
Koncem 18. století tereziánské a josefinské reformy zmírnily feudální útlak. Začátky národního obrození oživují činnost vesnických škol s českým vyučovacím jazykem. Do nově zřízené školy v Perálci na rychmburském panství (před r.1799) chodily děti i ze Zderaze-sousední obce      V 16. stol. po úmrtí posledního Kostky, Bohuše, přechází r. 1557 panství do majetku krále Ferdinanda I. a ten je r. 1559 prodává Janu Žateckému z Vejkrsdorfu. Ze zápisu o převodu majetku na jeho dceru Annu, provdanou za Ferdinanda Švihovského z Ryžmberka r. 1563, se v zemských deskách dovídáme poprvé jména dvaadvaceti prosečských usedlíků s jejich povinnostmi. Místo roboty, poněvadž zde nebyl panský dvůr, platili pravidelnou dávku. R. 1580 kupuje panství a tedy i Proseč Mikuláš ze slavného rodu Lobkoviců, které spravuje do r. 1599, po něm jeho sestra Anna, provdaná za mocného rádce císaře Rudolfa II. Paula Sixta z Trautsonu z Rakouska, nositele řádu Zlatého rouna, který po její smrti r. 1604 panství přejímá. Jeho rod zde vládne do r. 1750. R. 1610 věnoval prosečskému kostelu zvon Mikuláš s českým nápisem, který dosud zvoní.
V Perálci je kostel nejstarší v této krajině, v roce 1350 byl farní, patřící k biskupství Litomyšlskému až do roku 1620. 0d roku 1620 do r. 1737 patřil jako filiálka ke Skutči. Od roku 1737 patří k Rychmburku. Kostel, areál kostela sv.Jana Křtitele, hřbitov i ohradní zeď jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.
Od roku l993 bylo zapocato s celkovou rekonstrukcí kostela, výměnou střešní krytiny vněší omítky včetně klempířskych prvků a v roce 1996 se opravuje ohradní zeď hřbitova.
 
    Obec Perálec od r. 1869 do r. 1945 patřila pod okres Vysoké Mýto, v roce 1945 do roku 1960 pod okres Polička a od roku 1961 patří obec Perálec pod okres Chrudim.
 
    První zmínka o obci Perálec je uváděna v roce 1349 a o místní části Kutřín v roce 1392.
              Obec Perálec s místní částí Kutřín se rozkládá na výměře   456 ha.
 
POČTY OBYVATEL OD ROKU  1869 / jen Perálec bez Kutřína-/  :
 
ROK 1869 = 384,  ROK 1880= 406,  ROK 1890=381,  ROK 1900=385,  ROK 1910=383,   ROK 1921= 369,   ROK 1930= 347,  ROK 1950=293,  ROK 1961=268,  ROK 1970=252,
ROK 1980= 212,   ROK 1991= 205,  ROK 2001=206,  ROK 2010=199,  ROK  2011=191 ROK  2012=202,   ROK 2013= 203,  ROK 2014=205,  ROK 2015=197,  ROK 2016= 202
ROK  2017=204.
 
Starostové obce od roku 1920:
 
1920 - 1922 : Jan Laštůvka, Perálec 9
1923 - 1931: Jan Uher, Perálec 35
1931 - 1932 : Bohumil Hromádko 10
1932 - 1934 : Jan Laštůvka, Perálec 9
1935 - 1938 : Josef Jílek, Perálec 53
1938 - 1945 : Jan Lacman, Perálec 11
 
Od 6.11.1945 obec připadla pod okres Polička
Předsedové místního národního výboru /MNV/ po roce 1945:
1945 : Josef Oplištil Kutřín 22
1946 - 1949 : František Macháček Perálec 67
1949 : Stanislav Vančura Perálec 71
1949 : Oldřich Cach Perálec 2
1949 - 1950 : František Krčil, Perálec 48
1950 - 1951: Karel Odehnal, Kutřín 1
1951 - 1957 : František Hrnčál, Perálec 74
1957 - 1964 : Josef Nešetřil, Perálec 61
V roce 1961 dochází ke sloučení s obcí Zderaz a obec připadla pod okres Chrudim
1964 - 1970 : Josef Koudela, Perálec 51
1970 - 1971 : Josef Nešetřil, Zderaz 19
1971 - 1983 : Stanislav Odehnal, Kutřín 1
1983 - 1985 : František Šplíchal, Zderaz 109
1985 - 1992 : Josef Němeček, Zderaz 19
Od 1.března  1992 se obec Zderaz odloučila od obce Perálec
Od 1.3. 1992 - dosud : Milada Drahošová, Perálec 72
  foto starostky
1_peralec1.jpg
2_peralec2.jpg
3_peralec3.jpg
4_peralec4.jpg
5_peralec5.jpg
6_peralec6.jpg
7_peralec7.jpg
273_img-0003-new.jpg
274_img-0004-new.jpg
530_drubezarna.jpg
531_kopecek.jpg
532_kopecek-0001.jpg
533_cekarna.jpg
535_img-0006.jpg
546_raduz-a-mahulena.jpg
537_peralec-kanal-..jpg
545_raduz-amahulena.jpg
538_divadelni-spolek.jpg
547_jeji-pastorkyna.jpg
555_img-0011.jpg
556_volby-1992.jpg
560_historie-obce.jpg
561_starosta.jpg
565_historie-chodnijk.jpg
566_historie-chodnik.jpg
567_historie-chodnik-0001.jpg
568_chodnik-per.jpg
571_historie-zd.jpg
570_historie.jpg
604_img.jpg
605_foto-historie.jpg
766_zo-2010-2014-002.jpg
765_zo-2010-2014-001.jpg
764_zo-2010-2014-010.jpg
767_zo-2010-2014-005.jpg
768_zo-2006-2010.jpg
1003_20190824-170043-3-.jpg
Aktuálně z obce

3. dubna 2020

Dětský očkovací kalendář, hrazeného očkování v ČR. platný k 1.9.2019 - z d...

30. března 2020

ČeZ DISTRIBUCE DĚČÍN  informuje  o  plánovaném přerušení dodávky...

30. března 2020

ÚKLIDOVÁ AKCE "  UKLIĎME NAŠI OBEC PERÁLEC"  se neuskuteční z důvodu...

27. března 2020

Finanční úřad Pardubického kraje - informace k daňovému podání  -  z d...

27. března 2020

Omezení od 28.3.2020, najdete ho  z d e Nadet i na webových stránkách Pardubického...
Aktuálně ze školy

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...

1. září 2017

Ve školní jídelně bylo  z rozpočtu obce pořízeno a  vyměněno  staré...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti