AKTUALITY

11. 6. 2022 - 80.let od vypálení osady Ležáků - Výstava v Městkém muzeu Skuteč

Historii si připomeneme, abychom se z ní poučili.

24.6.2022 - pietní vzpomínka

Výstav Ležáky - Muzeum Skuteč

Datum: 28. 5. 2022 | Počet fotografií: 7

Žák  naší základní školy VOJTA VOSTŘEL, se v květnu zúčastnil celorepublikové soutěže ve znalosti chovu včel  "ZLATÁ VČELA" a umístil se na krásném 2. místě,      z 35ti soutěžících.        

  Věříme, že v naší obci přibude nový mladý chovatel včel.

Včelařský kroužek v naší perálecké škole vede již několik let včelař, pan Jaroslav Bureš z Hluboké. /viz foto/.

                                                         Děkujeme a blahopřejeme.

22. 4. 2022 - Pozvánka do Ostřešan - prohlídka pozorovatelna - sraz vojenské techniky

zde najdete bližší informace

1. 4. 2022 - VEDENÍ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ EVIDENCE od 1.1.2021

 -upozornění

-formulář pro vedení evidence

24. 3. 2022 - ROZPIS STOMATOLOGŮ - II. čtvrtletí 2022

  - služby stomatologů

18. 3. 2022 - CYKLO MAŠTALE 2022

termín CYKLO ... - 18.6.2022

informace - CYKLO MAŠTALE 2022

12. 3. 2022 - VEŠKERÉ INFORMACE PRO UKRAJINSKÉ OBČANY NA ÚZEMÍ ČR, JSOU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PARDUBICKÉHO KRAJE.

www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine

Datum: 30. 1. 2022 | Počet fotografií: 0

 V první polovině ledna byla zahájena Rekonstrukce požární zbrojnice - II etapa. - popis a foto najdete v sekci " Akce v obci r. 2022"

20. 1. 2022 - Informace k autobusové dopravě Pk od 17.1.2022

Informace Pk

  Přehled jízdních řádů platných od 17.1.2022

Datum: 11. 1. 2022 | Počet fotografií: 2

To jsou naši koledníci - 2x TŘI KRÁLOVÉ.  A kolik že vykoledovali: v Perálci  6 771,-Kč a v Kutříně 3 750,- Kč- celkem tedy  10 521,-Kč

Koledníci měli z vybrané částky velikou radost a slíbili si, že příští rok půjdou opět i když se v závěru už trochu klepali zimou.

CHARITA  Nové Hrady děkuje a je připravena poskytovat služby potřebným i nadále.

 

30. 11. 2021 - Platnost jízdních řádů od 12.12..2021

linka č. 620 776 - Skuteč-Borová-Polička

linka č. 680 038 - Polička - Hradec Králové

linka č. 680 826 - Litomyšl - Proseč- Perálec - Žďárec

Datum: 3. 11. 2021 | Počet fotografií: 4

   Majitel rekreační chalupy v Perálci, Ing. Josef Volek  ze své vlastní iniciativy, provedl úpravu prostranství kolem kříže nad strání, včetně umístění lavičky. - viz  foto. DĚKUJEME

   Kéž by nebyl sám a přidal se některý z občanů, nebo  chalupářů  a ujal se  občasnou údržbou prostranství kolem kříže nad Zádušním rybníkem.

Datum: 19. 10. 2021 | Počet fotografií: 9

   V neděli 17.října 2021 se v peráleckém kostele sv.Jana Křtitele uskutečnil koncert k 700stému  výročí kostela. V úvodu p.farář Mgr. V. Novák z římsko katolické farnosti Proseč krátce připomněl  historii kostela, následovaly melodie pěveckého sboru " Seskupení na živo" a kostelem a  i na závěr ve věži, se rozezvučely dechové hudební nástroje "Žesťového tria".

   Na závěr paní starostka M.Drahošová přiblížila přítomným nedávnou historii rekonstrukce celého kostela  i s pověstí, která se traduje od zahájení stavby kostela.  Poděkovala za důstojné připomenutí  tak významného výročí   a popřála kostelu, aby byl dominantou obce Perálce ještě další staletí a zvony ve věži, aby vyzváněly  do okolí vždy v klidu a míru.

   Při odchodu všichni zúčastnění obdželi od obecního úřadu na památku svíčku s vyobrazením kostela a letopočtu.

19. 10. 2021 - POZOR NA NABÍDKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ

UPOZORNĚNÍ SI PŘEČTĚTE

14. 10. 2021 - POLDR - naděje jménem KUTŘÍN

  Přečtěte si článek občana z ÚHŘETIC  k výstavbě  POLDRU.

Datum: 9. 10. 2021 | Počet fotografií: 18
Datum: 1. 9. 2021 | Počet fotografií: 6

  Ráno 1.září vítá děti obecní úřad místním rozhlasem, kde jim následně na cestu do školy a školky zahraje několik pohádkovách písniček.

  Začátek školního roku je tady a všichni doufají, že se již nebude opakovat doba koronavirová, kde se kvůli zavřeným školám učilo distančně přes monitory počítačů a kdy ve školách platila nepříjemná opatření.

  Do 1.třídy základní školy v tomto  školním roce nastoupilo 11 dětí. Mezi jinými dárky na svých lavicích našli všichni prvňáčci dárkový balíček od Pardubického kraje na přezůvky, plný dárků hlavně s dopravně bezpečnostní tématikou. Hlavním cílem kampaně Pardubického kraje je seznámení dětí s pravidly silničního provozu a bezpečným pohybem do a ze školy.

  I do mateřské školy byl přijat stejný počet dětí 11, jako do 1.třídy ZŠ.

      Ať je pro všechny školní rok 2021 - 2022 rokem šťastným a úspěšným.

10. 8. 2021 - Rady nejen pro důchodce - pozor na ŠMEJDY

Pozor na to, kde Vám volá.

Naučte se říkat "NE".

   Také se vám stalo, že jste řekli ANO na nějakou nabídku, přestože se vám chtělo říci raději "NE".

    Odmítněte zdvořile, ale zcela jasně, na př: Děkuji, vážím si Vaší nabídky, ale musím říci NE. Pokud volající nebere Vaše NE jako odpověď - jednoduše ukončete a položte telefon a už vůbec žádné prodejce  nepouštějte domů.

    Obec Perálec vydala v roce 2013 obecně závaznou vyhlášku - Tržní řád,  kterým je v naší obci zakázán podomní prodej.

   Sdružení obrany spotřebitelů - poradna už také v Pardubicích

            

                                                          Další rady
Datum: 30. 6. 2021 | Počet fotografií: 16

  V tuto noc padaly v důsledku silného větru v naší lipové aleji větve.  Pádu oddolala lípa u silnice na horní části obce, ale přesto musela být z bezpečnostních důvodů pokácena. Kácení bylo provedeno za pomocí prosečských hasičů a hasičů z Chrudimi s vysokozvižnou plošinou. S odvozem větví nám pomohla technika Zemědělského družstva Zderaz.

   Ostatní potřebný úklid provedli místní spoluobčanky, místostarosta a pracovník obce.

O úklid hřiště se postarali místní chlapci, kteří hřiště téměř denně využívají ke sportu.

                                                                      Za obecní úřad děkuje Milada Drahošová-starostka

Datum: 26. 6. 2021 | Počet fotografií: 16

.... co to je proti  katstrofě na jihu Moravy, kde bylo 7 obcí zasaženo nočním  tornádem, ale i tak děkujeme pracovníkům zemědělského družstva a místním hasičům, že bezpečná jízda na silnici a místní komunikaci byla rychle obnovena.

14. 12. 2020 - NOVĚ - SVOZ POPELNIC

 Vzhledem k tomu, že na přelomu roku 2020 - 2021 dochází ke 2 lichým týdnům za sebou, bude svoz popelnic v obcích s režimem 1 x za 14 dnů, což je v naší obci Perálec, plynule navazovat.Pro naši obec to znamená, že v roce 2021  bude svoz popelnic prováděn vždy v lichém týdnu. Dosud byl prováděn  svoz v sudé týdny..

Datum: 24. 11. 2020 | Počet fotografií: 15

 Úprava prostranství před čekárnou v Kutříně včetně rekonstrukce celého chodníku byla provedena firmou Jiřího Albrechta z Kutřína.

  Akce byla částečně dotována z MAS Litomyšlsko, zprogramu Malý LEADER a rozpočtu obce. Dokončena byla 27.listopadu a myslíme, že ke spokojenosti spoluobčanů Kutřína. Můžeme jen popřát, ať se Vám tam dobře chodí a ať tam nikdo neuklouzne.

 

12. 9. 2020 - ORDINAČNÍ HODINY - OBVODNÍ LÉKAŘ PROSEČ od 1.9.2020

PONDĚLÍ            6  -   11 hod.

ÚTERÝ                                          12  -  15 hod. -    15  -  18 hod. výhradně prevence.

STŘEDA             6  -   11 hod.

ČTVRTEK                                      12  -  15 hod.

PÁTEK                6  -  10 hod.

 

--- informace k objednávání

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.

   V úterý 7.července 2020,  ve vchodu do budovy obecního úřadu v Perálci, byl nainstalován automatizovaný externí defibrilátor (AED). Jedná se o zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizualních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce.

  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26.května 2020 schválilo zakoupení AED a obec Perálec se tak stala další obcí v České republice, která přispěje k ochraně života a zdraví peráleckých obyvatel, návštěvníků a turistů, kteří naší obec navštíví.

   K zástavě srdce dochází bez předechozího varování a může postihnout zcela  zdravého člověka.

Česky mluvící přístroj navádí obsluhu  ke správnému postupu a zajišťuje jeho snadné použití.  AED tak může použít kdokoliv z široké veřejnosti.

  Samotný přístroj je umístěn v boxu, který chrání AED před povětrnostními vlivy a krádeží, bude trvale osvětlen .  Proti odcizení je  zabezpečen pin kódem,

V případě pomoci volat linku 155, kde Vám bude sdělen pin kód, kterým otevřete box a  defibrilátor  odnesete k postiženému.

  S pořízením tohoto přístroje bude spojeno i proškolení v jeho obsluze, které pro naše občany připraví zástupce firmy AED Line a současný dlouholetý záchranář Zdravotnické služby Pardubického kraje a bývalý záchranář Letecké záchranné služby v Hradci Králové, pan Miroslav Kušnír.  O termínech školení budeme občany s předstihem informovat.

                                                                Starostka obce

16. 6. 2020 - V Perálci 14.6.2020 přívalový déšť

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad naši obcí. S pomocí místních občanů  se podařilo vodu usměrnit do místní kanalizace  a tak bylo zabráněno  pokračování přívalu na silnici.-

3209_img-20200614-124215.jpg3210_img-20200614-124219.jpg
3211_img-20200614-124221.jpg
 

25. 2. 2020 - OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Ve středu 19.února 2020 byly zahájeny  práce na opravě hřiště.   Hřiště bylo  zřízeno na navážce a  postupně  se projevovalo klesání podkladu a to hlavně na jižní straně, kde je největší vrstva navážky. .. Umělý trávník se musí odstranit, dorovnat podklad a znovu usadit povrch umělého trávníku.   Opravu provádí firma FUNNY ZLÍN.

Oprava dokončena - byla provedena i výměna poškozených   košů na basketbal..