Žehnání praporu a znaku naší obce

Datum: 0. 0. 0 | Počet fotografií: 19

   Žehnání praporu a znaku obce Perálec se konalo 22.října 2006 v kostele sv.Jana Křtitele v Perálci.

   Jak uvidíte na přiložených  fotografiích,  žehnání proběhlo přivítáním starostkou obce, zvláště pana biskupa Dominika Duky, chlebem a solí, který následně v kostele žehnal symbolům naší obce za přítomnosti široké veřejnosti.

    Po slavnostní mši svaté a požehnání obecních symbolů se účastnici vydali k pomníku padlých ve II. světové válce, kde místní hasiči položili kytici. Po projevech, pana biskupa, paní starostky,  peráleckého rodáka pana Němečka a po modlitbě za padlé spoluobčany vztyčili  hasiči prapor na budovu obecního úřadu.

    Starostka obce paní Milada Drahošová  ukončila slavnost slovy:

   " Akt žehnání symbolů, praporu a znaku obce Perálce je událostí výjimečnou, historickou a neopakovatelnou. Važme si této chvíle v celé své vážnosti a důstojnosti a buďme hrdi, že se můžeme dnes tohoto slavnostního aktu zúčastnit.

    Važme si obecních symbolů, ať tato symbolika probudí v nás pocit sounáležitosti a hrdosti na svou rodnou obec Perálec, atˇ chrání naše domovy a naší  obec a ať se nám v jejich znamení všem dobře daří,"

 

/ projev starostky v kostele/